Verenigde Naties – Frans voorzitterschap van de Veiligheidsraad (1 juni 2016) [fr]

Nu het Egyptische voorzitterschap, waarvoor wij onze dank betuigen aan Egypte, op 31 mei ten einde is gelopen, is Frankijk sinds 1 juni de maandelijkse voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties.

JPEG

Onze drie prioriteiten zijn:

- de bescherming van burgers tijdens vredeshandhavingsoperaties. Jean-Marc Ayrault, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Ontwikkeling, zal op 10 juni een ministeriële bijeenkomst van de Veiligheidsraad over dit onderwerp voorzitten, waar onder andere de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de Centraal-Afrikaanse president en de voorzitter van het internationale comité van het Rode Kruis aan zullen deelnemen. Tevens zal er begin juni een bijeenkomst worden georganiseerd over de kwestie seksueel geweld in conflicten;

- Afrika, aangaande de hernieuwing van het mandaat voor de vredesmissies in Mali (MINUSMA) en in Soedan/Darfur (MINUAD) en voor de toestemming voor de operatie van de Afrikaanse Unie in Somalië (AMISOM). De Veiligheidsraad zal de situatie in de Democratische Repuliek van Congo, Burundi, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Guinée-Bissau en Zuid-Soedan ook aandachtig volgen;

- Noord-Afrika en het Midden-Oosten, aangaande de hernieuwing van het mandaat voor de VN-missie in Libië (MANUL), en aandachtig toezicht op de crisissituaties in Syrië, Libië, Yemen en het Israël-Palestinaconflict, waarvoor Frankrijk bezig is met een initiatief voor vrede in het Midden-Oosten. De Veiligheidsraad zal eind juni ook het rapport van de secretaris-generaal ontvangen over de uitvoering van resolutie 1701 over Libanon;

Het Franse voorzitterschap zal tevens werken aan de verkiezingen binnen de Verenigde Naties, met de voortzetting van het aanwijzingsproces van de volgende secretaris-generaal, de verkiezing van de toekomstige voorzitter van de algemene vergadering van de Verenigde Naties en de verkiezing van de nieuwe niet-permanente leden van de Veiligheidsraad voor de periode 2017-2018.

Volg het Franse voorzitterschap:

- websites www.diplomatie.gouv.fr en www.franceonu.org
- twitter : #FrPrez

gepubliceerd op 02/06/2016

naar boven