Verenigde Naties – Frans voorzitterschap van de Veiligheidsraad (maart 2019) [fr]

Vanaf 1 maart is Frankrijk gedurende een maand voorzitter van de VN-Veiligheidsraad.

Frankrijk spreekt zijn waardering uit voor de werkzaamheden van het voorzitterschap van Equatoriaal-Guinea, dat op 28 februari ten einde is gelopen.

Volgens het Handvest van de Verenigde Naties heeft de Veiligheidsraad de primaire verantwoordelijkheid voor internationale vredes- en veiligheidshandhaving. Als permanent lid heeft Frankrijk een speciale verantwoordelijkheid.

In een tijd waarin de internationale gemeenschap voor talrijke uitdagingen staat, wil Frankrijk met zijn partners een ambitieuze visie uitdragen van de Veiligheidsraad, die een onmisbaar instrument blijft voor de vreedzame regeling van geschillen.

Het voorzitterschap van de Veiligheidsraad zal worden bepaald door de agenda van reguliere en verplichte data, zoals die van de hernieuwing van de mandaten van vredeshandhavingsoperaties, briefings van het Secretariaat-generaal, open debatten en de aanname van teksten. Onder het Franse voorzitterschap zal de Veiligheidsraad de situatie blijven volgen in Syrië, Jemen, Mali, de Sahel, Zuid-Soedan, de Democratische Republiek Congo, Burundi, Haïti, alsmede de kwestie van de Westelijke Sahara.

Jean-Yves Le Drian (Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken) brengt van 28 maart t/m 2 april ter gelegenheid van het Franse voorzitterschap een bezoek aan New York om de inzet van Frankrijk te benadrukken, in het bijzonder op het gebied van de volgende prioriteiten:

- de bestrijding van de financiering van terrorisme;
- actieve steun voor vredeshandhaving, in het bijzonder in Mali, waar Frankrijk vastbesloten is om degenen aan te pakken die de terugkeer van vrede in de weg staan;
- conflictoplossing en inzet voor vrede;
- eerbiediging van het internationaal humanitair recht en in het bijzonder de versterking van de bescherming van humanitaire en medische hulpverleners in conflictgebieden en het behoud van de humanitaire ruimte;
- het milieu en het klimaat.

Ten slotte maken Frankrijk en Duitsland gebruik van het feit dat ze opeenvolgend (in maart en april) het maandelijkse voorzitterschap van de Veiligheidsraad op zich nemen, door meerdere gezamenlijke initiatieven te introduceren die de ministers van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en Heiko Maas ter gelegenheid van hun bezoek aan New York zullen presenteren.

Kijk voor meer informatie:
- op Twitter: #FrPrez #Action4Peace #ServingForPeace ;
- op http://www.franceonu.org en http://www.diplomatie.gouv.fr.

gepubliceerd op 05/03/2019

naar boven