Verenigde Naties – Franse voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad (oktober 2017) [fr]

Vanaf 1 oktober is Frankrijk gedurende een maand voorzitter van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Het Handvest van de Verenigde Naties stelt vast dat de Veiligheidsraad de primaire verantwoordelijkheid heeft voor internationale vrede en veiligheid. Als permanent lid heeft Frankrijk een speciale verantwoordelijkheid. In zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 19 september bevestigde de president van de Republiek zijn steun voor een effectief en geëngageerd multilateralisme.

Frankrijk verwelkomt de werkzaamheden van het Ethiopische voorzitterschap, dat op 30 september ten einde is gelopen en onder andere heeft geleid tot de goedkeuring van resolutie 2378 over de hervorming van de vredesoperaties, een essentieel onderwerp voor Frankrijk.

Tijdens het Franse voorzitterschap zal de minister van Europa en Buitenlandse Zaken, Jean-Yves Le Drian, op 30 en 31 oktober een bezoek brengen aan New York om de volgende prioriteiten te bespreken:

- De Sahel: De minister van Europa en Buitenlandse Zaken zal op 30 oktober een ministeriële vergadering voorzitten over uitdagingen op het gebied van veiligheid. De ministers zullen de balans opmaken van de versterking van de gemeenschappelijke macht die is gelanceerd na de unanieme goedkeuring op 21 juni van resolutie 2359, die de oprichting van de “G5 Sahel” verwelkomt. De secretaris-generaal zal midden oktober zijn rapport over deze macht presenteren. Een missie van de Veiligheidsraad in de regio is gepland voor 19-23 oktober;

- De bescherming van kinderen in gewapende conflicten: Jean-Yves Le Drian zal op 31 oktober een open debat organiseren met de speciale vertegenwoordiger van de secretaris-generaal van de VN voor kinderen in gewapende conflicten. Er zal vooral worden uitgewisseld over de bedreiging van kinderen door terroristische groeperingen en de inzet van de internationale gemeenschap na de conferentie "Protecting Children from War" die in februari in Parijs heeft plaatsgevonden. Frankrijk is zeer verbonden met deze kwestie, vooral sinds de goedkeuring van resolutie 1612 (2005), waarmee een monitoring- en rapportagemechanisme voor misbruik van kinderen in gewapende conflicten is ingesteld.

Daarbij zal Frankrijk ook de volgende onderwerpen op de agenda van de Veiligheidsraad zetten:

- De bescherming van humanitair en medisch personeel in gewapende conflicten: Jean-Yves Le Drian zal op 31 oktober deelnemen aan een vergadering over dit onderwerp;

- De Rohingya: op initiatief van Frankrijk en in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk wordt een informele bijeenkomst van de Veiligheidsraad georganiseerd;

- Migratie: Frankrijk wil de resolutie 2240 hernieuwen, om de autorisatie voor Operatie Sophia (NAVFORMED) met een jaar te verlengen en zo de handel van migranten op de open zee voor de kust van Libië tegen te gaan;

- Vrouwen, vrede en veiligheid: op 27 oktober zal een openbaar debat worden georganiseerd over de bijdrage van vrouwen aan conflictoplossing en duurzame oplossingen voor crises, op basis van het laatste rapport van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

De Veiligheidsraad zal de situatie in Syrië, Jemen, Mali, Zuid-Sudan, de Democratische Republiek Congo, Burundi, Haïti en de kwestie van de Westelijke Sahara blijven volgen. Ook zal een debat over de selectiecriteria en manieren van inzet van vredeskorpsen worden georganiseerd.

Meer informatie:

- op twitter: #FrPrez;
- op internet: www.franceonu.org en www.diplomatie.gouv.fr.

gepubliceerd op 04/10/2017

naar boven