Verenigde Naties – Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (17 mei 2019) [fr]

Over de hele wereld zijn homoseksuelen, biseksuelen, transgenders en interseksuelen (LHBTI) nog steeds het slachtoffer van intimidatie, marteling, willekeurige arrestatie en zelfs moord: en dat gebeurt vaak ongestraft. In meer dan 70 Staten is homoseksualiteit nog steeds een overtreding of misdrijf. In (binnenkort) 11 van deze Staten wordt dit bestraft met de doodstraf. In bepaalde landen worden homoseksualiteit en transseksualiteit beschouwd als ziektes.

Ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie, herbevestigt Frankrijk dat het vastbesloten is om ervoor te zorgen de gelijkheid van rechten en waardigheid voor alle personen wordt gerespecteerd, ongeacht hun seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Frankrijk blijft zich inzetten voor de universele decriminalisering van homoseksualiteit. Ook blijft Frankrijk directe steun bieden aan de veldwerkers en aan de verdedigers van de mensenrechten, waaronder de verdedigers van de LHBTI-rechten.

Frankrijk blijft zich inzetten om deze prioriteit in het kader van zijn bilaterale betrekkingen en op multilaterale bijeenkomsten te bevorderen. Frankrijk prijst de vooruitgang die reeds is geboekt met de Core Group LGBT van de Verenigde Naties en van de Equal Rights Coalition, die in 2016 in Montevideo is opgericht en waar Frankrijk oprichtend lid van is.

Bron (in het Frans) : www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 17/05/2019

naar boven