Verenigde Naties – Internationale Dag van de Verenigde Naties (24 oktober 2018) [fr]

Vandaag vieren we de Internationale Dag van de Verenigde Naties, die de 73e verjaardag markeert van de inwerkingtreding van het VN-Handvest in 1945.

Ter gelegenheid hiervan herinnert Frankrijk eraan dat het gehecht is aan de Verenigde Naties, ’s werelds enige universele organisatie. Deze biedt een uniek platform voor het gezamenlijk aangaan van gemeenschappelijke uitdagingen door middel van dialoog en uitwisselingen die alleen op internationaal niveau kunnen worden opgelost.
Wij hopen dat de VN een actieve rol zullen spelen bij het profileren van het sterke en doeltreffende multilateralisme dat door de president van de Franse Republiek wordt gepromoot. Daarom steunt Frankrijk de ambitieuze hervormingen van Antonio Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

Frankrijk is dagelijks actief binnen de Verenigde Naties op het gebied van onderstaande prioritaire beleidsterreinen:

- Als permanent lid van de VN-Veiligheidsraad heeft het een bijzondere verantwoordelijkheid voor het behoud van vrede en internationale veiligheid: van de vijf permanente leden is Frankrijk met 700 personeelsleden de tweede leveraar van troepen en het is de op vier na grootste bijdrager aan het budget van de Verenigde Naties. Ook neemt Frankrijk deel aan de vaststelling van de veeleisende en innovatieve mandaten die gericht zijn op het waarborgen van de volledige doeltreffendheid van deze operaties die onder andere plaatsvinden in Mali, de Centraal-Afrikaanse Republiek, de Democratische Republiek Congo en Libanon. Frankrijk is voor het hervormen van de VN-Veiligheidsraad om deze representatiever te maken en het gebruik van de vetostem in te perken als grootschalige misdrijven zijn begaan.

- Ontwikkeling en internationale samenwerking: Frankrijk geeft prioriteit aan de gezondheidszorg en onderwijs. Frankrijk zet zich in voor meisjesonderwijs en wil gelijke toegang bevorderen tot onderwijs, voedsel, rechtspraak en gezondheidszorg. Frankrijk heeft op 25 september jl. het meisjesonderwijs tijdens een evenement op hoog niveau onder de aandacht gebracht, dat werd georganiseerd in samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en Canada in de marge van de Algemene Vergadering.

- Mensenrechten en waarden: Ter gelegenheid van de 70e verjaardag van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens die op 10 december 1948 in Parijs werd ondertekend, bevestigt Frankrijk opnieuw dat het gehecht is aan de universaliteit van de mensenrechten, in het bijzonder in het kader van de Mensenrechtenraad, waarvoor het zich kandidaat heeft gesteld voor de periode 2021-2023. Frankrijk verdedigt de eerbiediging van het internationaal humanitair recht en een betere bescherming van het humanitair personeel. Frankrijk zet zich in voor de bescherming van journalisten: op ons initiatief vindt de internationale dag voor de strijd tegen straffeloosheid van misdrijven tegen journalisten ieder jaar op 2 november plaats.

Frankrijk werkt binnen de VN samen met zijn Europese partners en met alle landen die onze prioriteiten op het gebied van multilateralisme delen.

gepubliceerd op 30/10/2018

naar boven