Verenigde Naties - Internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking (6 februari 2020) [fr]

Ter gelegenheid van de internationale dag tegen vrouwelijke genitale verminking roept Frankrijk de internationale gemeenschap op haar inspanningen op te voeren om een einde te maken aan deze praktijken. Deze verminking is een ernstige schending van de integriteit, waardigheid, veiligheid en rechten van meisjes en vrouwen. Ze vormen een ernstige belemmering voor de verwezenlijking van gelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Frankrijk hecht veel belang aan de verdediging van de rechten van meisjes en vrouwen, en heeft de gelijkheid tussen vrouwen en mannen als prioriteit bestempeld van zijn diplomatieke optreden. Frankrijk was het eerste Europese land dat genitale verminking strafbaar heeft gesteld en is in het kader van de voorzitterschappen van de G7 en het Comité van Ministers van de Raad van Europa in 2019 krachtig en resoluut blijven optreden in de strijd tegen deze plaag. Frankrijk steunt de actoren van het maatschappelijk middenveld en de gezondheidsprogramma’s voor moeders en kinderen ter plaatse, zoals het Franse Muskoka-fonds en het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

De bevordering van de rechten van vrouwen zal centraal staan tijdens het Generation Equality Forum dat in juli 2020 in Frankrijk wordt gehouden op initiatief van het VN-orgaan UN Women. Het forum wordt gezamenlijk voorgezeten door Frankrijk en Mexico.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 07/02/2020

naar boven