Verenigde Naties – Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen (25 november 2019) [fr]

Ter gelegenheid van de 20e Internationale dag voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen bevestigt Frankrijk opnieuw zijn inzet voor de uitbanning van alle vormen van geweld tegen vrouwen.

Dit geweld is vandaag de dag een van de meest voorkomende vormen van mensenrechtenschendingen ter wereld: naar schatting worden er elke dag ongeveer 137 vrouwen gedood: bij meer dan een derde van de gevallen werd dit door een echtgenoot of ex-echtgenoot gedaan. In Frankrijk zijn er in 2018 130 vrouwen gedood, oftewel ongeveer één om de drie dagen.

In conflictsituaties zijn vrouwen de eerste slachtoffers van dit geweld, dat vaak als oorlogswapen wordt ingezet. Dit geweld vormt een hardnekkig obstakel voor de menselijke en economische ontwikkeling, voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt en, meer in het algemeen, voor de vermindering van de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen.

Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is als een van de prioriteiten bestempeld van de vijfjarige ambtstermijn van de President van de Franse Republiek, zoals blijkt uit de werkzaamheden van Frankrijk in 2019 tijdens zijn voorzitterschappen van de G7 en het Comité van Ministers van de Raad van Europa:

- Frankrijk heeft het afgelopen jaar in samenwerking met zijn Europese en internationale partners een campagne gevoerd die gericht was op het universeel maken van het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (het Verdrag van Istanbul).

- Tijdens de G7-top kondigde de President van de Franse Republiek financiële steun aan van 6,2 miljoen euro voor het Global Survivors Fund, dat door Nobelprijswinnaars (2018) Nadia Murad en Dr. Denis Mukwege is opgericht.

- Om de vrouwen te steunen die zich inzetten voor de slachtoffers van deze plaag, is de eerste Simone Veil-prijs van de Franse Republiek dit jaar toegekend aan Aissa Doumara, een Kameroense activiste die vrouwen die het doelwit zijn geweest van dergelijk geweld heeft geholpen met de terugkeer naar een normaal leven.

Ook blijft Frankrijk zich binnen de Verenigde Naties actief inzetten voor dit dossier:

- Op initiatief van Frankrijk en Nederland is de eerste resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties aangenomen om seksuele intimidatie wereldwijd uit te bannen;

- Ook heeft Frankrijk de eerste Group of Friends geïnitieerd voor de uitbanning van seksuele intimidatie, die slechts twee maanden na de oprichting ervan al meer dan 30 leden telt.

Met het oog op deze situatie zal Frankrijk zich in 2020 blijven inzetten voor de strijd tegen alle vormen van geweld tegen vrouwen:

- Ter gelegenheid van het feit dat de vierde Wereldconferentie voor vrouwen van de Verenigde Naties 25 jaar geleden in 1995 in Peking plaatsvond, zal Frankrijk van 7 t/m 10 juli 2020 het Generation Equality Forum in Parijs organiseren, op initiatief van UN Women en in samenwerking met Mexico. Dit Forum zal Staten, internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector samenbrengen om een nieuwe impuls te geven aan vrouwenrechten en de gelijkheid van mannen en vrouwen in de wereld.

Frankrijk herhaalt zijn oproep tot mobilisatie om een einde te maken aan de straffeloosheid van de daders van dit geweld en roept alle staten die dit nog niet hebben gedaan op om het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de uitbanning van discriminatie van vrouwen zonder voorbehoud te ratificeren en uit te voeren.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 27/11/2019

naar boven