Verenigde Naties - Internationale dag voor de uitbanning van onbestrafte misdaden tegen journalisten (2 november 2019) [fr]

Ter gelegenheid van de Internationale dag voor de uitbanning van onbestrafte misdaden tegen journalisten bevestigt Frankrijk opnieuw zijn gehechtheid aan de veiligheid van journalisten en aan de bevordering van de persvrijheid in de wereld.

Journalisten worden vaak bedreigd, soms aangevallen en gevangengezet, en sommigen bekopen hun inzet ten dienste van het informeren van hun medeburgers met de dood. Volgens de ngo Reporters Without Borders zijn er dit jaar meer dan 30 journalisten gedood.

Terwijl misdaden tegen hen te vaak ongestraft blijven, roept Frankrijk op om de daders van dergelijke misdaden voor de rechter te brengen, maar ook om Staten te laten werken aan het creëren van een veilige werkomstandigheden voor journalisten. Dit is een van de doelstellingen van het initiatief "Informations and democracy" van Reporters Without Borders, dat door Frankrijk actief wordt gesteund en waar 30 landen zich al bij hebben aangesloten.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 14/11/2019

naar boven