Verenigde Naties – Jean-Yves Le Drian in gesprek met Amina Mohammed (20 november 2018) [fr]

Jean-Yves Le Drian, de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, heeft gisteren een gesprek gehad met Amina Mohammed, Vice-Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, over de belangrijkste uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu, ontwikkeling, het VN-bestuur en de stabiliteit in de Sahel.

Jean-Yves Le Drian en Amina Mohammed benadrukten het belang van de verschillende komende bijeenkomsten voor de intensivering van de inspanningen om klimaatverandering te bestrijden. Zo moet de COP24, die in december 2018 in Katowice wordt gehouden, het mogelijk maken om uitvoeringsbepalingen aan te nemen voor het Akkoord van Parijs. De twee “One Planet”-evenementen die vóór de G7-top plaatsvinden in maart (Nairobi) en augustus (Biarritz), zullen de gelegenheid bieden om te werken aan kwesties op het gebied van de financiering van de ecologische transitie, het behoud van de biodiversiteit en de bescherming van de oceanen.

Jean-Yves Le Drian herinnerde aan de steun en de actieve voorbereiding van Frankrijk ten behoeve van de Klimaattop in 2019, die wordt georganiseerd door het Secretariaat-Generaal van de Verenigde Naties. Frankrijk zet zich in dit verband in het bijzonder in voor de bevordering van “green finance”, zoals blijkt uit het klimaatfinancieringsmandaat dat de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties in september jl. aan president Macron toevertrouwde. Ook bedankte de minister Amina Mohammed voor het feit dat ze het ontwerp van het mondiaal pact voor het milieu vanaf het begin heeft gesteund.

Bovendien bespraken Jean-Yves Le Drian en Amina Mohammed de uitdagingen met betrekking tot de ontwikkeling in de Sahel en de inzet van de Sahel Alliantie, in de aanloop naar een belangrijke bijeenkomst die op 6 december plaatsvindt in Nouakchott.

Tot slot bood het gesprek de gelegenheid om aan te kondigen dat Frankrijk 2 miljoen euro bijdraagt aan de financiering van de hervorming van het VN-ontwikkelingssysteem, die door de SGVN wordt geleid.

Bron: diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 21/11/2018

naar boven