Verenigde Naties - Kandidatuur van Catherine Geslain-Lanéelle voor de functie directeur-generaal van de Voedsel- en Landbouworganisatie ‘FAO’ [fr]

Frankrijk heeft op 17 december 2018 de kandidatuur van Catherine Geslain-Lanéelle voor de functie directeur-generaal van de FAO officieel ingediend.

JPEG

Voor de eerste keer één EU-kandidatuur voor de FAO

De Française werd op 15 oktober jl. aangewezen als EU-kandidaat voor het directoraat-generaal van de FAO. Het is de eerste keer dat de EU-lidstaten ervoor kiezen om een gemeenschappelijke kandidaat mee te laten doen aan de benoeming van de directeur van deze organisatie. Ook is het voor het eerst dat een vrouw kandidaat is voor deze functie.

Een kandidatuur om de bestrijding van honger en ondervoeding weer bovenaan de politieke agenda’s te plaatsen

De FAO heeft sinds haar oprichting bijgedragen aan de vermindering van voedselonzekerheid en ondervoeding. Het moet echter gezegd worden dat de honger in de wereld weer toeneemt.

Catherine Geslain-Lanéelle is vastbesloten om een nieuwe impuls te geven aan de FAO en diens inspanningen om tegen 2030 een einde te maken aan honger, in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. De prioriteiten van deze Franse en Europese kandidaat zijn onder andere armoedebestrijding, de versterking van de plattelandsontwikkeling en de ingrijpende hervorming van onze voedselsystemen. Het is van essentieel belang dat alle lidstaten en partners het eens worden over een gedeelde en vernieuwde visie om de inzet van de FAO voor een wereld zonder honger en ondervoeding te versterken.

Met het oog hierop verbindt de kandidaat zich ertoe de samenwerking en synergiën met andere VN-organisaties te versterken, in het bijzonder het IFAD, het WFP en de WHO. Zij wenst ten volle bij te dragen aan de uitvoering van de hervorming van de Verenigde Naties en de samenwerking met wetenschappelijke en technische instanties en alle relevante actoren te versterken. Catherine Geslain-Lanéelle pleit er ook voor dat de FAO een belangrijke rol speelt als toonaangevende wereldorganisatie op het gebied van voedselzekerheid en voeding, gebaseerd op gedegen en erkende technische en wetenschappelijke kennis

Een vorm van landbouw voor betere en grotere productie ter versterking van voedselzekerheid, uitroeiing van armoede en bestrijding van klimaatverandering

Voedselzekerheid en de bijdrage van de landbouw, visserij en bosbouw zijn van essentieel belang: niet alleen om de mensheid te voeden, maar ook om degelijke banen in plattelandsgebieden te creëren, de positie van vrouwen en jongeren te versterken, armoede uit te roeien en de planeet te beschermen.

Om deze doelstellingen te bereiken, wil de kandidaat meer investeren in onderzoek en kennis, onderwijs en opleiding, en innovatie en infrastructuur.
De kandidaat wil in de huidige context die wordt gekenmerkt door klimaatverandering en vele conflicten ervoor zorgen dat de FAO een centrale rol speelt bij het vinden van oplossingen, zodat iedereen, waar hij of zij ook woont, toegang heeft tot gezond, veilig en duurzaam geproduceerd voedsel. Dit is de voorwaarde voor een wereld die vreedzamer, stabieler en rechtvaardiger is.

Diepgaande landbouw- en voedingsexpertise en erkend leiderschap

Catherine Geslain-Lanéelle, bio-ingenieur en voormalig directeur-generaal van het Franse ministerie van Landbouw, is een erkende leider en heeft bewezen in staat te zijn om aan het hoofd te staan van complexe organisaties die opereren in een multiculturele omgeving. Ook beschikt ze over professionele ervaring op hoog niveau op het gebied van voedselsystemen, plattelandsontwikkeling en voedselzekerheid, zowel in Frankrijk als in Europa.

Ze heeft de hoogste functies bekleed bij het Franse ministerie van Landbouw: ze was achtereenvolgens adjunct-directeur Internationale Handel (voedselhulp en internationale samenwerking), directeur-generaal Voeding en directeur-generaal Economie- en milieuprestaties van bedrijven.

Op Europees niveau heeft ze eerst bij de Europese Commissie gewerkt als deskundige op het gebied van de voedselveiligheid voor consumenten. Daarna heeft ze meer dan 7 jaar leidinggegeven aan de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) als uitvoerend directrice.

Gedurende haar hele carrière heeft Catherine Geslain-Lanéelle haar gedegen wetenschappelijke en technische expertise op het gebied van landbouw, visserij, bosbouw, plattelandsontwikkeling, voedselsystemen en voeding ten dienste gesteld van de ontwikkeling en de uitvoering van het landbouw- en voedselbeleid op nationaal, Europees en internationaal niveau.

De Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) is een gespecialiseerde organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met kwesties op het gebied van landbouw (inclusief veeteelt, bosbouw, visserij en aquacultuur) en voedsel. Het is een universele intergouvernementele organisatie met 197 leden, waaronder de Europese Unie. De FAO is actief in meer dan 130 landen over de hele wereld. De volgende directeur-generaal van de FAO wordt in juni 2019 door de lidstaten gekozen voor een termijn van vier jaar. De indieningstermijn voor de kandidaturen loopt van 1 december 2018 tot 28 februari 2019.

- Persommuniqué (in het Engels)

gepubliceerd op 16/01/2019

naar boven