Verenigde Naties – Mensenrechten – Internationale Dag voor Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen (30 augustus 2018) [fr]

Ter gelegenheid van de Internationale Dag voor Slachtoffers van Gedwongen Verdwijningen door toedoen of met instemming van een staat, willen Argentinië en Frankrijk de slachtoffers en hun families herdenken. Deze ernstige schendingen van de mensenrechten worden helaas nog steeds in een aanzienlijk aantal landen waargenomen. Enkele van deze staten bevinden zich in ernstige crisissituaties of oorlogen.

Het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (2006) dat momenteel door 97 staten is ondertekend en door 58 is geratificeerd, is een belangrijke stap voorwaarts waaruit blijkt dat de internationale gemeenschap zich bewust is van de noodzaak van een daadkrachtig optreden om deze schendingen van de mensenrechten aan te pakken. Het doel van dit verdrag is het voorkomen van gedwongen verdwijningen en het bestrijden van straffeloosheid voor deze misdaden. Het verdrag is gebaseerd op het recht om de waarheid te kennen over de omstandigheden van de gedwongen verdwijning, het verloop en de resultaten van het onderzoek en het lot van de verdwenen persoon.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties heeft in 2017 het doel gesteld om het aantal verdragsluitende staten in vijf jaar te verdubbelen: Frankrijk en Argentinië staan volledig achter deze doelstelling. Daarom roepen Frankrijk en Argentinië alle staten die dit nog niet hebben gedaan op om het verdrag te ratificeren en de bevoegdheid te erkennen van het comité voor gedwongen verdwijningen, dat is opgericht om toe te zien op de tenuitvoerlegging van het verdrag. In 2011 zijn deze werkzaamheden begonnen.

Met het oog op de universalisering van het verdrag hebben de Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian en zijn Argentijnse ambtgenoot Jorge Faurie in april jl. een brief naar hun ambtgenoten gestuurd.

gepubliceerd op 03/09/2018

naar boven