Verenigde Naties – Opening van de 63e zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw (11 maart 2019, New York) [fr]

De 63e zitting van de Commissie voor de Status van de Vrouw (CSW) begon op 11 maart in New York en duurt tot en met 22 maart 2019. Frankrijk wordt vertegenwoordigd door Marlène Schiappa, staatssecretaris onder de Eerste Minister, verantwoordelijk voor Gelijkheid tussen vrouwen en mannen en de Bestrijding van discriminatie.

Tijdens deze zitting zal Frankrijk, dat momenteel de VN-Veiligheidsraad voorzit, benadrukken dat het noodzakelijk is voor vrouwen om toegang te hebben tot alle diensten die zij nodig hebben om hun gezondheid te beschermen en hun sociale integratie, emancipatie en maatschappelijke participatie te faciliteren. Het gaat hierbij met name om de toegang van vrouwen tot openbare diensten, sociale bescherming in de context van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en oplossingen voor het vraagstuk van onbetaald werk.

De president van de Franse Republiek heeft gelijkheid tussen vrouwen en mannen als belangrijkste speerpunt van de vijfjarige ambtstermijn bestempeld. Frankrijk zal zich blijven inzetten voor vrouwenrechten en de vermindering van de genderongelijkheid in het kader van de Verenigde Naties en van de voorzitterschappen van de G7 en het Comité van Ministers van de Raad van Europa in 2019.

Bron (in het Frans): https://www.diplomatie.gouv.fr/

gepubliceerd op 05/07/2019

naar boven