Verenigde Naties – Terrorismebestrijding – Aanname resolutie 2368 door Veiligheidsraad (New York, 20 juli 2017) [fr]

Frankrijk prijst de unanieme aanname van de resolutie 2368 door de VN-veiligheidsraad.

Deze resolutie is een nieuwe stap in de internationale terrorismebestrijding. Het is een aanvulling op de resoluties 1267 (1999), 1989 (2011) en 2253 (2015) met betrekking tot IS, Al-Quaida en verwante personen, groeperingen, bedrijven en eenheden.

De resolutie maakt het mogelijk het sanctiebeleid te actualiseren, door middel van het opnieuw bevestigen van de noodzaak van maatregelen zoals bevriezing van activa, reisverboden en embargo’s op wapens. Ook definieert de resolutie criteria voor het plaatsen op een watchlist van personen en eenheden die verwant zijn aan terroristische organisaties, en onderstreept deze het belang van de bestrijding van het witwassen van kapitaal, terrorismefinanciering en proliferatie.

De inspanningen van de internationale gemeenschap tegen IS werpt zijn vruchten af. Ter plaatse lijdt de terroristische organisatie grote verliezen in Irak en in Syrië. De overwinning van de Irakese strijdkrachten in Mosul is momenteel bezig. Ook in Raqqa wordt het gevecht voortgezet.

Geconfronteerd met de terroristische dreiging die complex en pluriform blijft, moeten we ons blijven mobiliseren op verschillende gebieden: de bestrijding van propaganda en radicalisering op internet, het opdrogen van de financieringsbronnen van terroristische groeperingen, en het voorbereiden op de terugkeer van terroristische foreign fighters.

gepubliceerd op 21/07/2017

naar boven