Verenigde Naties – Wereld Meisjesdag (11 oktober 2017) [fr]

Ter gelegenheid van de Wereld Meisjesdag georganiseerd door de Verenigde Naties, herbevestigt Frankrijk zijn inzet ten behoeve van de verdediging van de fundamentele rechten van meisjes en te behoeve van hun toegang tot onderwijs.

Ter gelegenheid van de Wereld Meisjesdag georganiseerd door de Verenigde Naties, herbevestigt Frankrijk zijn inzet ten behoeve van de verdediging van de fundamentele rechten van meisjes en te behoeve van hun toegang tot onderwijs.

Frankrijk zet zich op nationaal niveau en binnen de multilaterale instellingen in voor de beëindiging van iedere vorm van gendergeweld, en voor de bestrijding van ongelijkheid op het gebied van toegang tot onderwijs, voeding, rechtsspraak en gezondheid.

Het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken ontving op 9 oktober de Malinese, Senegalese en Frans-Kaapverdische vertegenwoordigingen van de NGO “Plan international” ter gelegenheid van de lancering van het rapport “Libérons le pouvoir des filles”.

Er is uitgewisseld over de negatieve invloeden op de emancipatie van meisjes, zoals zwangerschappen, vroege huwelijken of scholingsproblemen, en over de drijvende krachten achter verandering, zoals toegang tot kwalitatief onderwijs of deelname aan het politieke leven en verenigingen.

In samenwerking met UNICEF en UNESCO werkt Frankrijk samen met deze NGO in Kameroen, Senegal en Togo aan de bestrijding van gendergeweld op school - een belangrijke negatieve invloed op de scholing van meisjes - onder andere door gemeenten, en personeel van scholen, justitie en politie bewust te maken van dit probleem.

gepubliceerd op 11/10/2017

naar boven