Verenigde Naties – Wereldmeisjesdag (11 oktober 2018) [fr]

Gendergelijkheid is een prioriteit van de vijfjarige ambtstermijn van de Franse president en de regering. Frankrijk zet zich binnen multilaterale instellingen in om een einde te maken aan de discriminatie van meisjes en vrouwen, aan alle vormen van gendergerelateerd geweld en aan kindhuwelijken. Ook zet Frankrijk zich in voor de emancipatie van vrouwen en meisjes en voor bevordering van gelijke toegang tot onderwijs, voedsel, rechtspraak en gezondheidszorg.

Frankrijk heeft op 25 september deze kwesties aan de orde gesteld in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York tijdens een evenement op hoog niveau over onderwijs voor meisjes, dat het samen met het Verenigd Koninkrijk en Canada organiseerde, waarbij concrete toezeggingen werden gedaan om ervoor te zorgen dat alle meisjes ten volle gebruik kunnen maken van hun recht op onderwijs: een fundamenteel recht dat bijdraagt tot sociale ontwikkeling, economische groei en de verwezenlijking van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).

Ter gelegenheid van Wereldmeisjesdag herinnert Frankrijk aan zijn inzet voor de bescherming van de fundamentele rechten van meisjes over de hele wereld.

Onderwijs voor jonge meisjes is een prioriteit van het Global Partnership for Education (GPE), dat in februari 2018 een conferentie in Dakar heeft gehouden onder het gezamenlijke voorzitterschap van Senegal en Frankrijk, die beloofde de bijdrage te vertienvoudigen. Het GPE steunt partnerlanden, in het bijzonder in Afrika, door sectorale onderwijsplannen te financieren en uit te voeren, rekening houdend met de uitdagingen op het gebied gendergelijkheid, aan de hand van concrete maatregelen, zoals de aanleg van infrastructuur die geschikt is om meisjes in de scholen te ontvangen, het opleiden van docenten en onderwijzend personeel met het oog op het voorkomen van genderstereotyperingen, het opnemen van lessen over gendergelijkheid in schoolcurricula, enz.
Onderwijs voor jonge meisjes is ook een prioriteit met betrekking tot onze bilaterale samenwerking in de Sahel. Frankrijk trekt onder andere 15 miljoen euro uit voor de inspanningen in Niger, waar momenteel meer dan de helft van de meisjes de basisschool niet afmaakt, en draagt zo bij aan het nieuwe sectorale gemeenschappelijke onderwijsfonds van het land. Ook heeft het Franse bureau voor ontwikkeling een project van 10 miljoen euro gelanceerd voor de periode 2017-2021 dat gericht is op het verbeteren van de toegang tot seksuele en reproductieve gezondheidszorg en op het blijven geven van middelbaar schoolonderwijs aan meisjes.

In 2019 publiceert Frankrijk zijn derde nationale actieplan dat gericht zal zijn op de uitvoering van de “Vrouwen, vrede en veiligheid”-agenda ter bestrijding van seksueel geweld in conflicten. Deze kwestie zal een van de prioriteiten van Frankrijk zijn om de bescherming van meisjes en vrouwen te verbeteren en hen nauwer te betrekken bij initiatieven die gericht zijn op vredesbouw.

Tot op de dag van vandaag hebben meisjes vanwege hun geslacht minder toegang tot onderwijs, voldoende voedsel, informatie over seksuele en reproductieve gezondheid, en er zijn nog te veel meisjes die niet vrij zijn om de baas over hun lichaam en leven te zijn. De toekenning van de Nobelprijs voor de Vrede aan Nadia Murad en Denis Mukwege benadrukte ook in welke mate meisjes het voornaamste doelwit zijn van seksueel geweld in conflicten.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 19/10/2018

naar boven