Verenigde Naties – bezoek van Jean-Yves Le Drian aan New York (27 maart t/m 3 april 2019) [fr]

Jean-Yves Le Drian is van 27 maart tot 3 april in New York.

Tijdens dit bezoek brengt Jean-Yves Le Drian de prioriteiten van Frankrijk bij de VN-Veiligheidsraad naar voren, waarvan het de voorzitter is tot en met 31 maart:

Internationale vrede en veiligheid

- De minister leidt op 28 maart een open debat van de VN-Veiligheidsraad voor over de financiering van terrorisme, met het oog op de aanname van een resolutie. Hij zal eraan herinneren dat het noodzakelijk is om te blijven optreden om een heropleving van IS te voorkomen;
- Hij neemt deel aan een ministeriële bijeenkomst gewijd aan vredeshandhaving, om de steun van Frankrijk te benadrukken voor de inspanningen van het Secretariaat-generaal van de Verenigde Naties om dit essentiële onderdeel binnen de Organisatie te hervormen;
- Hij zal de volgende bijeenkomsten voorzitten: (i) een openbare vergadering van de VN-Veiligheidsraad over Mali op 29 maart, in aanwezigheid van de Malinese premier Soumeylou Boubeye Maiga en Antonio Guterres, Secretaris-generaal van de Verenigde Naties; (ii) een ministeriële bijeenkomst gewijd aan de G5 Sahel, samen met zijn Burkinese ambtgenoot en in aanwezigheid van de autoriteiten van verschillende G5-landen.

Bestrijding van wereldwijde ongelijkheid en gezamenlijke aanpak van mondiale uitdagingen

- Jean-Yves Le Drian leidt op 1 april in aanwezigheid van verschillende ngo’s een vergadering van de VN-Veiligheidsraad over de bescherming van humanitair en medisch personeel. Vervolgens neemt hij deel aan een briefing over het internationaal humanitair recht van de Veiligheidsraad, die Duitsland in april voorzit. Bij deze gelegenheid staat ook een uitwisseling met ngo’s gepland;
- Op 28 maart neemt hij deel aan een debat op hoog niveau van de Algemene Vergadering over klimaatverandering en is hij medevoorzitter van een rondetafelgesprek over klimaatfinanciering, in het kader van de voorbereiding van de klimaattop die door de Secretaris-generaal van de VN is geïnitieerd en die in september zal plaatsvinden.

Verdediging van het multilateralisme

Jean-Yves Le Drian zal de strijd van Frankrijk voor een sterk multilateraal systeem dat is aangepast aan de hedendaagse uitdagingen opnieuw bevestigen:

- Op 2 april buigt hij zich samen met zijn Duitse ambtgenoot Heiko Maas en vertegenwoordigers van verschillende welwillende staten over de vraag hoe het multilateralisme systeem kan worden gemoderniseerd en versterkt, waardoor er een alliantie voor multilateralisme ontstaat. Op 3 april houdt hij een toespraak over multilateralisme en collectieve veiligheid voor studenten van de Columbia University in de vorm van een dialoog met Heiko Maas;
- Hij zal in gesprek gaan met de Secretaris-generaal van de Verenigde Naties en met Jean-Pierre Lacroix, onder-secretaris-generaal voor VN-vredesmissies, om de belangrijkste crises te bespreken die op de agenda van de Veiligheidsraad staan.

Daarnaast neemt Jean-Yves Le Drian deel aan verschillende evenementen gewijd aan de bilaterale Frans-Amerikaanse betrekkingen:

- Op 1 april overhandigt hij op symbolische wijze een door de nazi’s gestolen schilderij aan zijn rechthebbenden en ontmoet hij Joodse organisaties in New York;
- Op het gebied van innovatie ontmoet hij op 2 april de ondernemers van French Tech New York, een groep startups die in New York opereren.

Bron (in het Frans): www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 29/03/2019

naar boven