Verklaring van Jean-Yves Le Drian, Franse minister van Europa en Buitenlandse Zaken, over de aanslag in Utrecht (18 maart 2019) [fr]

Ik heb met ontzetting en diepe bedroefdheid kennisgenomen van de aanslag in Utrecht. Ik veroordeel deze afgrijselijke daad met klem. Dergelijke gewelddaden zijn onaanvaardbaar.

Ik wil Nederland, een van onze nauwste partners, verzekeren van de solidariteit van Frankrijk in deze droevige tijd, van onze onwrikbare vastberadenheid om samen alle vormen van fanatisme te bestrijden en van onze gezamenlijke wil om vrijheid en tolerantie te blijven bevorderen.

Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar de slachtoffers en hun naasten. Bij dezen betuig ik mijn oprechte medeleven aan Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, de regering en het Nederlandse volk.

gepubliceerd op 19/03/2019

naar boven