Versterking van de Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van justitie en douane (Franse Ambassade, 12 maart 2014) [fr]

Op 12 maart 2014 werd een werkbijeenkomst op de Franse Ambassade georganiseerd door de verbindingsmagistraat en de douaneattaché voor de Benelux.

Bij deze vergadering waren vertegenwoordigers van het Functioneel Parket, het Landelijk Parket, de FIOD, de Nederlandse douane, het Nederlandse ministerie van Veiligheid en Justitie en de opsporingsdienst van de Franse douane (service national de douane judiciaire - SNDJ) aanwezig.

De vergadering werd geopend door de Ambassadeur van Frankrijk in Nederland, Pierre Ménat. Hij benadrukte de goede Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van justitie en douane, aan de hand van de resultaten van voorgaande jaren.

De vergadering had als doel deze samenwerking te versterken, onder andere op de gebieden die door president François Hollande en premier Mark Rutte zijn vastgelegd in een gezamenlijke “routekaart”. Speciale aandacht was er voor de bestrijding van criminaliteit met betrekking tot in het wild levende dieren en planten (Overeenkomst CITES) die in deze bilaterale verklaring is opgenomen. Tevens kwam de samenwerking bij het opsporen van economische en fiscale delicten aan de orde, evenals delicten op het gebied van douane (witwassen) en volksgezondheid (vervalsing van medicijnen).

Tijdens de bijeenkomst was er volop ruimte voor interessante discussies. Ook werden werkmethoden gedefinieerd om de samenwerking op het gebied van justitie en douane verder te ontwikkelen, onder andere in het kader van de Overeenkomst Napels II (de tekst van deze overeenkomst regelt de samenwerking binnen de Europese Unie).

- Toespraak van de Ambassadeur Pierre Ménat (in het Engels):

PDF - 149.8 kB
Discours de Pierre Ménat
(PDF - 149.8 kB)

gepubliceerd op 14/03/2014

naar boven