Versterking van de Frans-Nederlandse samenwerking op het gebied van justitie en douane (21 januari 2015, Den Haag) [fr]

JPEG

Op 21 januari 2015 vond er op de ambassade van Frankrijk in Den Haag een ontmoeting plaats tussen de FIOD en de Franse Nationale Dienst Gerechtelijke Douane (SNDJ).

Tijdens deze vergadering hebben beide diensthoofden, respectievelijk dhr. Hans van der Vlist en mevr. Solange Moracchini, in aanwezigheid van hun afgezanten voor Internationale Samenwerking en de Franse douane-attaché voor de Benelux, de balans opgemaakt van de bilaterale samenwerking.

Sinds meerdere jaren hebben beide diensten stappen ondernomen om dichter tot elkaar te komen en zo de gerechtelijke samenwerking tussen beide landen te vergemakkelijken. Hoewel er al veel vooruitgang is geboekt, waren de deelnemers het erover eens dat de samenwerking nog verder zou kunnen én moeten worden geïntensiveerd. Daartoe is er voor 2015 een werkprogramma vastgesteld.

De uitwisselingen werden voortgezet tijdens een werklunch in de Residentie, op uitnodiging van dhr. Laurent Pic, ambassadeur van Frankrijk in Nederland.

gepubliceerd op 21/01/2015

naar boven