Versterking van de Frans-Nederlandse samenwerking in het bestrijden van fiscale en financiële fraude (10 septembre 2015) [fr]

Op 10 september 2015 hebben dhr. Jean-Paul Garcia, directeur van de Franse Nationale Directie voor Douane-inlichtingen en -opsporing (DNRED) en mevr. Solange Moracchini, hoofd van de Franse Nationale Dienst Justitiële Douane (SNDJ), dhr. Hans van der Vlist, directeur van de FIOD, ontvangen.

JPEG

Deze ontmoeting beoogde de interventiecapaciteit van de Franse douane op alle vlakken van de strijd tegen fiscale fraude en douanefraude te presenteren, zij het op operationeel vlak, de uitwisseling van inlichtingen of het doen van gerechtelijk onderzoek. De drie diensthoofden hebben zich verheugd getoond over de uitstekende samenwerking die tussen hun diensten is ontstaan. De vertegenwoordigers van de SNDJ en de FIOD hebben reeds een lange traditie van samenwerking tussen hun diensten en ontmoeten elkaar jaarlijks om de balans op te maken van de internationale wederzijdse rechtshulp in strafzaken. De DNRED en de FIOD, waarvan de operationele diensten al regelmatig samenwerken, hebben eveneens hun wens uitgesproken om nader tot elkaar te komen en zo de uitwisseling en behandeling van operationele inlichtingen te verbeteren.

Daarnaast werden nieuwe mogelijkheden van samenwerking besproken binnen de drie gebieden van inlichtingen, operaties en internationale wederzijdse rechtshulp in strafzaken. Binnen deze discussies stonden de fiscale en financiële delicten, welke voor alle drie de diensten beleidsprioriteiten vormen, centraal.

gepubliceerd op 01/02/2016

naar boven