Vertrekken in het kader van een uitwisselingsprogramma

De utwisselingsovereenkomst

Vele Nederlandse universiteiten hebben een uitwisselingsovereenkomst met Franse onderwijsinstellingen. Vertrekken op deze manier heeft als voordeel dat de studiejaren in Frankrijk worden opgeteld bij de Nederlandse studiejaren. De studenten die in het kader van zo’n programma vertrekken, zitten meestal in het derde of vierde studiejaar in Nederland.

Neem contact op met het International Office van je universiteit om te weten welke overeenkomsten jouw universiteit gesloten heeft.

Twee nationale diploma’s : een biculturele opleiding

Bedrijven stellen het erg op prijs als je over twee nationale diploma’s beschikt. Steeds meer universiteiten en “grandes écoles” bieden de mogelijkheid om in het buitenland een diploma te behalen. Het is een manier om een biculturele opleiding te genieten die wordt bekroond met twee nationale diploma’s, die in het land van uitgifte worden erkend. De partneruniversiteit erkent op deze manier gedeeltelijk of alle studiepunten die op de andere universiteit behaald zijn.

Er bestaan steeds meer studies met een dubbel diploma, met name voor de studies bedrijfskunde, management en de ingenieursopleidingen.

Neem contact op met het Frans-Nederlands netwerk voor Hoger Onderwijs voor een lijst met de namen van de onderwijsinstellingen die zo’n overeenkomst hebben gesloten : http://nlfr.eu/

Cotutelle de thèse

Een zeer interessante vorm van promoveren is cotutelle de thèse. Dit houdt in dat een student gelijktijdig aan zijn thuisuniversiteit en aan een partneruniversiteit in het buitenland promoveert. Het is een manier om onderzoekers op te leiden die binnen hetzelfde vakgebied in verschillende landen onderzoek kunnen uitvoeren. Het stimuleert eveneens de mobiliteit van de onderzoeker tussen de verschillende wetenschappelijke centra en culturen en bewerkstelligt de wetenschappelijke samenwerking tussen Franse en Nederlandse onderzoeksteams..

De praktische en pedagogische voorwaarden van de cotutelle de thèse zijn omschreven in een overeenkomst. Het gaat hier of, om een kaderovereenkomst van de universiteit met voor elk proefschrift een toepassingsovereenkomst, of om een specifieke overeenkomst per proefschrift. In de overeenkomst staan de voorwaarden voor inschrijving (kosten van inschrijving, duur van de onderzoeksactiviteiten, huisvesting, ziektekostenverzekering etc.) en de didactische voorwaarden (namen van beide promotoren, samenstelling van de jury, taal waarin het proefschrift verdedigd wordt, afgifte van beide diploma’s).

De promovendi worden begeleid door beide promotoren, die, ieder aan de eigen universiteit, volledig de functie van tutor uitoefenen. De leiding over de promotie is dus reëel verdeeld tussen beide instellingen en wordt in volledige samenwerking gedaan. Het proefschrift wordt slechts eenmaal verdedigd voor een gemengde jury.Het proefschrift wordt opgesteld in een van beide talen, en aangevuld met een samenvatting in de andere taal.

Meer informatie over Cotutelle de thèse :

- Attaché universitaire et scientifique : tel. : 070 312 58 25 of science-univ.la-haye-amba@diplomatie.gouv.fr
- Réseau franco-néerlandais de l’enseignement et de la recherche, http://nlfr.eu/

Dernière modification : 23/05/2019

Haut de page