Verzekeringen [fr]

Ga voor vertrek goed na of je ziektekostenverzekering ook in Frankrijk dekking biedt; je verblijf valt niet onder een reisverzekering, maar vaak biedt je verzekering de mogelijkheid een zogenoemde stage-reisverzekering af te sluiten, zodat onverhoopt gemaakte kosten in Frankrijk door je Nederlandse verzekering vergoed worden.

Nederlandse studenten moeten een WA-verzekering hebben.

Sinds 2019 dienen alle studenten zich te registreren bij de Sécurité sociale wanneer ze zich inschrijven bij een hogeronderwijsinstelling. Deze registratie is gratis. Volg de procedure op www.campusfrance.org

Aangezien de Sécurité Sociale maar een bepaald percentage van de kosten vergoedt, wordt geadviseerd om je te laten bijverzekeren door een zogeheten Mutuelle, een aanvullende verzekering. Kijk voor meer informatie op de volgende sites: www.lmde.fr en http://www.campusfrance.org.

Zowel huisartsen als specialisten zijn vrij te kiezen in Frankrijk. Een huisartsbezoek bedraagt 20 euro en dient contant of per cheque te worden betaald.

gepubliceerd op 26/07/2019

naar boven