Vierde vierpartijenbijeenkomst over Frans-Nederlandse samenwerking op Sint Maarten (28 juni 2018, Parijs) [fr]

Annick Girardin, Franse minister van Overzeese Gebieden, Raymond Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Leona Marlin-Romeo, minister-president van Sint Maarten en Daniel Gibbs, voorzitter van de overzeese gemeenschap Saint-Martin, waren op 28 juni 2018 aanwezig bij de vierde vierpartijenbijeenkomst om de Frans-Nederlandse samenwerking op het eiland Sint Maarten te bespreken.

JPEG - 91.6 kB
©Twitter / Annick Girardin

Overeenkomstig de drie prioriteiten die president Emmanuel Macron en minister-president Mark Rutte tijdens de Europese Top in Göteborg op 17 november 2017 hebben vastgesteld, hebben de autoriteiten van de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de regering van Sint Maarten en de overzeese gemeenschap Saint-Martin opnieuw hun bereidheid bevestigd om hun samenwerking te versterken met betrekking tot concrete wederopbouwthema’s zoals het herstel en de verbetering van de Simsonbaailagunen, gezamenlijke afvalverwerking, crisisbeheer en brandbestrijding. Ook willen de partijen samen de scheepvaartverbindingen van het eiland verbeteren, onder andere met Anguilla, en voor de middelen zorgen om de goederenstroom beter te doorgronden en illegale immigratienetwerken te bestrijden. Ten slotte willen ze hun samenwerking op het gebied van justitie, politie en douane verder versterken en hun middelen voor fraudebestrijding verhogen.

De autoriteiten van de Franse Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, de regering van Sint Maarten en de overzeese gemeenschap Saint-Martin hebben eraan herinnerd dat transparantie en wederkerigheid de basis van hun partnerschap moet blijven. Ze stellen zich ten doel gezamenlijk gemeenschappelijke prioriteiten vast te stellen om de harmonieuze ontwikkeling van beide delen van het eiland te begeleiden.

Bij deze gelegenheid hebben de overzeese gemeenschap Saint-Martin en de regering van Sint Maarten ook opnieuw bevestigd dat zij zich zullen inzetten voor de oprichting van een United Congress of Saint Martin-overlegorgaan.

Al deze punten zijn opgenomen in een slotverklaring van 13 artikelen, die aan het eind van de vergadering door de vier partijen werd ondertekend.

PDF - 229.2 kB
Déclaration commune à la suite de la réunion Quadripartite du 28 juin 2018
(PDF - 229.2 kB)

gepubliceerd op 03/07/2018

naar boven