Voertuig, rijbewijs en verkeersveiligheid [fr]

U mag in Frankrijk rijden met een geldig Nederlands rijbewijs zonder tijdslimiet.

In Frankrijk woonachtige Nederlanders

Als uw rijbewijs geldig is en u in Nederland niet (tijdelijk) de rijbevoegdheid is ontzegd en u geen rijbeperkingen zijn opgelegd, kunt u het inwisselen voor een Frans rijbewijs. Het is echter niet verplicht. U bent daartoe wèl verplicht in het geval van een overtreding op Frans grondgebied die ontzegging van de rijbevoegdheid, rijbeperkingen of puntenverlies tot gevolg heeft.

Zie ook permisdeconduire.gouv.fr

Kenteken

Zodra een buitenlander Frankrijk als hoofdverblijfplaats kiest, dient hij een aanvraag voor registratie van zijn voertuig in te dienen, en wel bij de prefecture van het departement waar zijn woonplaats onder valt. Zie Formaliteiten voor de registratie van uw voertuig in Frankrijk

Veiligheidsvest en gevarendriehoek verplicht vanaf 1 oktober 2008

Vanaf 1 oktober 2008 kunnen automobilisten die geen reflecterend veiligheidsvest en gevarendriehoek in de auto hebben, een boete krijgen van 135 euro (of 90 euro bij betaling binnen enkele dagen).

JPEG

De automobilist moet het veiligheidsvest al aangetrokken hebben voordat hij uit zijn auto stapt na het maken van een noodstop. De automobilist moet er dus makkelijk bij kunnen (handschoenenkastje, onder z’n stoel enz.). Het vest moet voorzien zijn van het keurmerk "CE" en voldoen aan de "EN 471" of "EN 1150 norm".

Zodra de bestuurder is uitgestapt dient hij een gevarendriehoek te plaatsen op minstens 30 meter afstand van hemzelf of van de auto. De driehoek moet voldoen aan de "E 27 R" norm.

Deze verplichtingen gelden voor zowel auto’s met Frans kenteken, als in Frankrijk rijdende buitenlandse auto’s.

Het dragen van een veiligheidsvest is vanaf 1 oktober 2008 tevens verplicht voor fietsers en eventuele passagier als zij ‘s nachts buiten de bebouwde kom rijden (of overdag bij slecht zicht). Bij overtreding kunnen zij een boete krijgen van 35 euro (of 22 euro bij betaling binnen enkele dagen).

Sécurité routière:
- Le gilet et le triangle obligatoires au 1er octobre

Flitspaalsignalering verboden sinds januari 2012

Het is voor automobilisten voortaan verboden materiaal in bezit te hebben dat waarschuwt of informatie geeft over de exacte locatie van flitspalen.

Sinds 5 januari 2012 riskeren overtreders een boete van 1500 euro, inbeslagname van het materiaal en vermindering met 6 punten van het puntenrijbewijs.

Telefoneren in de auto

Voor het niet hands-free bellen krijgt de bestuurder van een auto sinds januari 2012 een boete van 135 euro (was 35) en worden er
drie i.p.v. 2 punten ingehouden. Hands-free bellen blijft toegestaan.

Reflecterende kleding voor motorrijders

Vanaf 1 januari 2013 is het voor de berijder en de passagier van een motor van meer dan 125 cm3 verplicht zichtbare reflecterende kleding te dragen.

Sécurité routière:
- Le véhicule
- Contrôles et sanctions

gepubliceerd op 23/10/2013

naar boven