Voertuigen : aankopen binnen de EU (nieuw of tweedehands) / buiten de EU (voertuigen van ingezetenen van een niet-EU-land: minder / meer dan 6 maanden) [fr]

Formaliteiten bij voertuigregistratie in Frankrijk...

1/ Voor voertuigen gekocht binnen de Europese Unie

Invoer in Frankrijk van een in het buitenland gekocht motorvoertuig

U importeert in Frankrijk een voertuig dat u hebt gekocht in een andere lidstaat van de Europese Unie.

Welke formaliteiten?

Er zijn geen douaneformaliteiten nodig voor de aankoop van een “communautair ” (1) motorrijtuig, nieuw of tweedehands, in een andere lidstaat van de Europese Unie (UE), met uitzondering van voertuigen die zijn geregistreerd als corps diplomatiek of vergelijkbare status in een andere lidstaat.

Volgens het douanereglement, zijn communautaire voertuigen, voertuigen waarover geen rechten of accijnzen hoeven te worden betaald bij invoer, omdat ze van oorsprong uit de Europese Unie komen, of omdat de rechten en accijnzen reeds zijn betaald bij binnenkomst in de Europese Unie.

Er moet belasting over de toegevoegde waarde (BTW) betaald worden als het gaat om een nieuw voertuig (dat bij levering minder dan zes maanden oud is of minder dan 6000 km heeft gereden). In dat geval is de BTW verschuldigd in het woonland van de koper. Franse inwoners moeten de BTW, in overeenstemming met de van kracht zijnde regels in Frankrijk bij de Franse belastingdienst betalen. (Particulieren kunnen zich daarvoor wenden tot het belastingkantoor van hun woonplaats en rechtspersonen die niet BTW-plichtig zijn, moeten zich wenden tot de belastingdienst in de plaats waar hun hoofdkantoor gevestigd is, of het belangrijkste onderdeel van het bedrijf).

(1) (Artikel L110-1 van het Verkeersreglement – op de website van Legifrance)
Overeenkomstig het verkeersreglement :
- wordt met de term «motorvoertuig» elk gemotoriseerd voertuig bedoeld dat zich op eigen kracht over de weg voortbeweegt, met uitzondering van voertuigen die zich over rails verplaatsen;
- De term “aanhangwagen” verwijst naar elk voertuig dat bestemd is om aan een ander voertuig te worden gekoppeld.

Alle motorvoertuigen, alsook de aanhangwagens die aan deze voertuigen gekoppeld zijn, moeten dus uitgerust zijn met een kenteken.


Kenteken

Het laten registreren van dit vervoermiddel in een normale Franse serie is enkel mogelijk op vertoon aan de bevoegde diensten van de préfecture van een certificaat van de belastingdienst dat bewijst dat u een motorvoertuig hebt gekocht dat afkomstig is uit de Europese Unie

- Meer informatie over het nieuwe registratiesysteem van voertuigen (SIV) kunt u vinden op l’Agence nationale pour les titres sécurisés (ANTS) :
- http://www.ants.interieur.gouv.fr/

- U hebt de volgende documenten nodig :
http://www.ants.interieur.gouv.fr/IMG/pdf/Imprim_Fiche-pieces-etranger_20120305.pdf

- Complete tekst met betrekking tot de registratie van buitenlandse voertuigen:
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020237165dateTexte=categorieLien=id

Belangrijk : De buitenlandse kentekens van het voertuig moeten geldig zijn bij gebruik op de openbare weg zodra u Frankrijk binnenkomt. Wordt niet als geldig beschouwd in de zin van het verkeersreglement en het reglement betreffende vervoer, gekopieerde kentekens op Franse nummerplaten, tijdelijke kentekens waarvan de geldigheidsdatum verlopen is en alle kentekens die niet overeenstemmen met artikel R.317-8 en R.322-3 van het verkeersreglement.

Bedrijven

Let op : Afgezien van de formaliteiten die hierboven zijn omschreven, moeten bedrijven die intracommunautaire auto’s kopen, in overeenstemming met de voorwaarden van het gemeenschappelijk recht een DEB-formulier sturen naar de bevoegde douane-instantie.

Aankoop en invoer van een nieuw motorvoertuig in Frankrijk

Het is absoluut mogelijk in een andere lidstaat een voertuig zonder BTW te kopen met betaling daarvan in Frankrijk.

Er moet belasting over de toegevoegde waarde (BTW) betaald worden als het gaat om een nieuw voertuig (die bij levering minder dan zes maanden oud is of minder dan 6000 km heeft gereden). In dat geval is de BTW verschuldigd in het land waar de koper woont. Franse inwoners moeten de BTW, in overeenstemming met de van kracht zijnde regels in Frankrijk bij de Franse belastingdienst betalen. (Particulieren kunnen zich daarvoor wenden tot het belastingkantoor van hun woonplaats en rechtspersonen die niet BTW-plichtig zijn, moeten zich wenden tot de belastingdienst in de plaats waar hun hoofdkantoor gevestigd is, of het belangrijkste onderdeel van het bedrijf).

Bij de aankoop van een taxfree voertuig moet de concessiehouder het voertuig tijdelijk inschrijven (met een geldigheidsduur van een maand) en een Europees Certificaat Van Overeenstemming aanvragen. Dit is nodig voor de definitieve inschrijving van uw voertuig in Frankrijk. In geval van een aankoop door een Franse ingezetene van een nieuw voertuig voor privégebruik in een EU-lidstaat, is het absoluut nodig dat de verkoper een rekening zonder BTW uitschrijft.

2/ Voor voertuigen die buiten de Europese Unie zijn gekocht

Als u ingezetene bent van een niet EU-land dan hoeft u geen enkele formaliteit te vervullen als u minder dan 6 maanden in Frankrijk verblijft en weer vertrekt met uw voertuig. Tijdens uw verblijf kunt u uw voertuig niet uitlenen, noch verhuren of overdragen aan een inwoner van de Europese Unie. Indien u langer dan 6 maanden blijft of uw voertuig wilt verkopen, dan moet u het voertuig uitklaren bij de douane.

Er bestaat geen wegenbelasting meer in Frankrijk

Voor meer informatie, ga naar de website van het Nederlands bureau voor voertuiginformatie en documentatie (VWE): http://www.vwe.fr/Exportation.aspx

gepubliceerd op 29/03/2016

naar boven