Vredesforum van Parijs (11 t/m 13 november 2018) [fr]

De eerste editie van het Vredesforum van Parijs vond plaats van 11 tot en met 13 november 2018: een eeuw na de wapenstilstand van de oorlog die die allerlaatste had moeten zijn.

Naar aanleiding van de toenemende spanningen in de hedendaagse wereld, was het Forum bedoeld om een jaarlijks platform te worden voor projecten, ideeën en initiatieven die op doeltreffende wijze bijdragen tot een betere internationale samenwerking op het gebied van de grootste wereldwijde uitdagingen, tot eerlijkere en rechtvaardigere mondialisering en tot een doeltreffender multilateraal systeem.

Vele staatshoofden en regeringsleiders, vertegenwoordigers van grote internationale organisaties en actoren uit het maatschappelijk middenveld maakten deel uit van de enkele duizenden deelnemers. Er werden 119 projecten gepresenteerd.

Doelstellingen van het Vredesforum van Parijs

Het Vredesforum van Parijs past in de dynamiek die de Franse president Emmanuel Macron in gang heeft gezet om het belang van multilateralisme en collectief optreden in het kader van de huidige uitdagingen opnieuw te bevestigen.

Het doel was het streven naar vrede door middel van een beter mondiaal bestuur en het bevorderen van methoden die bijdragen tot de vermindering van internationale spanningen: samenwerking tussen staten om grensoverschrijdende uitdagingen het hoofd te bieden, collectief beheer van mondiale collectieve goederen, betere regelgeving met betrekking tot internet, uitwisselingen, enz.

Een platform voor uitwisselingen en debatten

Het Vredesforum van Parijs dat is geïnspireerd op het COP21-model, bood de gelegenheid om ervaringen en innovatieve oplossingen uit te wisselen tussen alle actoren op bestuurlijk gebied: staatshoofden en regeringsleiders, lokale en nationale volksvertegenwoordigers, regionale en internationale organisaties, het maatschappelijk middenveld in ruime zin (bedrijven, verenigingen, ngo’s, stichtingen, denktanks, media, religieuze vertegenwoordigers, vakbonden, enz.). Het doel was om bestuursprojecten te bevorderen door ze onder de aandacht te brengen en door ze voor te leggen in verschillende debatten en om bijeenkomsten tussen projectleiders en betrokken besluitvormers aan te moedigen.

Het Vredesforum van Parijs was opgebouwd rond 5 thema’s: vrede en veiligheid, milieu, ontwikkeling, digitale zaken en nieuwe technologieën en inclusieve economie.

Het selectiecomité van het Vredesforum heeft bijna 900 voorstellen gekregen uit 116 landen. 119 projecten zijn geselecteerd die tijdens de eerste editie van het forum te werden gepresenteerd.

Bekijk de geselecteerde projecten

Projecten die door Nederland zijn gepresenteerd

GIF

GLOBAL COMMISSION ON THE STABILITY OF CYBERSPACE

Organisatie: The Hague Center for Strategic Studies

Het doel van van de “Global Commission on the Stability of Cyberspace” is de ontwikkeling van normen en beleidslijnen ter verbetering van de internationale veiligheid en de sturing van het gedrag van openbare of particuliere instellingen in de cyberspacewereld.

GIF

THE WORLD BENCHMARKING ALLIANCE

Organisatie: Index Initiative

Het project heeft als doel een instelling te worden die gratis en openbaar beschikbare benchmarks voor duurzame ontwikkeling ontwikkelt, financiert, beheert en waarborgt.

JPEG - 74.9 kB
Grande halle de La Villette

Meer informatie over het Vredesforum in Parijs

Het Vredesforum is opgericht als vereniging volgens de Franse wet van 1901. Het verenigt de Fondation nationale des sciences politiques (Sciences Po, het nationale instituut voor politieke wetenschappen), de Körber-stichting, de Mo Ibrahim-stichting, het Institut français des relations internationales, het Institut Montaigne en de Franse Republiek, vertegenwoordigd door het ministerie van Europa en Buitenlandse Zaken

Het drie dagen durende evenement vond plaats van 11 t/m 13 november 2018 in de Grande Halle de La Villette.

PDF - 75.2 kB
Brochure over het Vredesforum van Parijs (in het Engels)
(PDF - 75.2 kB)

gepubliceerd op 21/11/2018

naar boven