Waarom is Frankrijk aantrekkelijk voor Nederlandse investeerders ?

Driekwart van de buitenlandse besluitvormers vindt dat Frankrijk een aantrekkelijke bestemming is voor investeringen (74%, toename van 9 procent) [1].

Het bewijs is glashelder: Frankrijk is een groeiende aantrekkelijke locatie voor investeerders.

JPEG

Dit werd nog eens bevestigd tijdens de “Sommet Choose France”, een top over de aantrekkelijkheid van Frankrijk die op 22 januari 2018 plaatsvond in Versailles. Tijdens deze bijeenkomst, waar een aantal multinationals als Facebook, Google en Toyota aanwezig waren, werd een bedrag van 3,5 miljard euro aan investeringen in Frankrijk aangekondigd.

Met Buitenlandse Directe Investeringen (BDI) in Frankrijk tot aan 88 miljard euro, is Nederland een belangrijke investeerder. Ongeveer 1.700 Nederlandse bedrijven in Frankrijk hebben meer dan 260.000 mensen in dienst. Grote spelers dragen actief bij aan de dynamiek van de Franse economie, zoals Heineken (4.500 werknemers), Unilever (3.000), en Hendrix Genetics (1.500) in de voedingssector, of Randstad Holding and Facilicom Group (beiden 4.000 werknemers) in de sector van consultancy en bedrijfsservices. De expertise en innovatieve capaciteiten van Frankrijk en Nederland in sectoren met veel groeiperspectieven vragen om verdere versterking van deze hechte en strategische economische relatie.

JPEG

Als investeerder in Frankrijk:

Profiteert u van de positieve dynamiek van een open economie

- Frankrijk heeft gemiddeld beter stand gehouden tegen de crisis dan andere Europese landen, en de groei versnelt zich nu: De groei bereikte een niveau van 2% in 2017, en bedroeg 2,5% in het vierde kwartaal van 2017, ten opzichte van een jaar eerder.

JPEG

- In deze dynamische context blijft Frankrijk één van de meest open en aantrekkelijke economieën van de wereld: met 25.000 buitenlandse bedrijven die 1,8 miljoen mensen in dienst hebben, is Frankrijk het 7de land van de wereld voor wat betreft inkomende BDI.

JPEG

Profiteert u van vele structurele voordelen die nodig zijn voor het succes van een bedrijf:

- Frankrijk geeft niet alleen toegang tot een grote en dynamische binnenlandse markt van 66 miljoen inwoners met een sterke koopkracht in het hart van de Europese Unie, maar is ook een ideaal platform als u wilt uitbreiden naar de markten van het Midden-Oosten en Afrika.

- Frankrijk onderscheidt zich door uitstekende infrastructuren en levenskwaliteit, maar ook door een levendig hightech landschap, zoals de +120% toename tussen 2012 en 2016 van buitenlandse durfkapitaalinvesteringen in startups illustreert.

JPEG

- Bovendien beschikken investeerders in Frankrijk over een goed opgeleide en productieve beroepsbevolking: in termen van arbeidsproductiviteit per uur is Frankrijk 8e in de wereld, vóór Duitsland en het Verenigd Koninkrijk [2].

- Daarnaast geeft het opstarten van een bedrijf in Frankrijk u gemakkelijk toegang tot financiering. Frankrijk beschikt over een wereldwijde financiële positie met een beheerd vermogen van 3600 miljard euro (1,5 keer het Franse bbp), 4 van de 20 grootste banken ter wereld, de belangrijkste investeringskapitaalmarkt in de EU (12,4 miljard euro geïnvesteerd in 1400 bedrijven in 2016) en de grootste Europese markt voor durfkapitaal (2,7 miljard euro in 2017). De aanstaande relocatie van de European Banking Agency naar Parijs, waar ook al de European Securities and Markets Authority gevestigd is, versterkt nog meer de rol van Parijs als leidende mondiale financiële markt.

JPEG

Profiteert u van ambitieuze hervormingen die beogen het ondernemerschap en het creatieve potentieel van de Franse economie te stimuleren.

- Er wordt een reeks ambitieuze structurele hervormingen doorgevoerd om ruimte te maken voor het creëren van toegevoegde waarde.

De hervorming van het arbeidsrecht (september 2017) heeft vier doelstellingen:

- Meer onderhandelen op bedrijfsniveau

- De sociale dialoog vereenvoudigen

- Werkrelaties veiliger en voorspelbaarder maken

- De herstructurering van grote ondernemingen vergemakkelijken

Er worden fiscale maatregelen genomen om Frankrijk concurrerender te maken en stimulansen te creëren voor investeringen en het nemen van risico’ s:

- Verlaging van de vennootschapsbelasting tot 25% in 2022

- Vervanging van het belastingkrediet voor concurrentievermogen en werkgelegenheid (CICE) door permanente lagere sociale lasten

- Lagere loonbelasting voor de hoogste inkomens

- Vrijstelling van sociale lasten op overuren

- Hervorming van de vermogensbelasting om meer baancreërende en productievere investeringen aantrekkelijker te maken

- Oprichting van een forfaitaire vermogensbelasting die investeringsvriendelijker en gemakkelijker te begrijpen is

- Bovenop deze hervormingen zal de regering een prioriteit maken van groeibevorderende investeringsprogramma’s voor innovatie en menselijk kapitaal. Er is meer dan 60 miljard euro gereserveerd voor de financiering van het toegenomen technologische potentieel en energie-efficiëntie. Onderwijs is een prioritaire sector van overheidsuitgaven. Hierbij ligt de nadruk op internationalisering en beroepsopleiding.

- Tot slot zet de regering haar inspanningen voort om de overheidsuitgaven te stroomlijnen en zo de overheidsfinanciën weer in evenwicht te brengen, met meer ruimte voor lagere administratieve en fiscale lasten en een vermindering van het overheidstekort en de overheidsschuld. Dit is van essentieel belang om investeerders een stabiel en voorspelbaar economisch klimaat te garanderen.

PDF - 1.1 MB
Persdossier - Waarom is Frankrijk aantrekkelijk voor Nederlandse investeerders ?
(PDF - 1.1 MB)

[1Kantar Public/Business France survey, 2016

[2OESO

gepubliceerd op 11/10/2018

naar boven