Wat zegt de Franse wet over euthanasie? [fr]

Door de invoering van de wet Leonetti in 2005 is in Frankrijk het principe van “acharnement thérapeutique” (het ongelimiteerd voortzetten van medische behandelingen) verboden. Daarmee biedt deze wet, genoemd naar de indiener van het wetsvoorstel (Jean Leonetti werd later Minister van Europese Zaken), de mogelijkheid een patiënt te laten sterven.

De wet Leonetti is in overeenstemming met de Ethische Code voor de medische stand die het ongelimiteerd voortzetten van medische behandelingen veroordeelt maar die het artsen ook verbiedt om opzettelijk de dood te veroorzaken. Actieve euthanasie blijft dus verboden in Frankrijk en wordt gelijkgesteld aan doodslag. Er rust een gevangenisstraf op van 3 tot 5 jaar en een boete van 45.000 tot 75.000 euro.

Nieuwe debatten over een mogelijke wetgeving met betrekking tot hulp bij sterven

Volgens een peiling, in 2011 uitgevoerd door het opinieonderzoeksbureau IFOP voor de krant Sud-Ouest, staan ongeveer 9 van de 10 Fransen positief tegenover het wettelijk regelen van de mogelijkheid tot levensbeëindiging van terminale patiënten die ondraaglijk lijden, als deze patiënten hun arts daarom vragen. Maar van de ondervraagde voorstanders van een euthanasiewetgeving, staat 45% daar alleen “in bepaalde gevallen” positief tegenover.

In maart 2012 werd een campagne gestart door de “Association pour Mourir dans la Dignité” (ADMD, de Vereniging voor een waardig levenseinde). Op posters werden verschillende presidentskandidaten op hun sterfbed in het ziekenhuis afgebeeld. Deze schokkende campagne bracht het Franse levenseindedebat weer op gang en de presidentskandidaten formuleerden standpunten over dit onderwerp.

De politiek is zeer verdeeld over de kwestie. Een deel van het socialistische kamp is voorstander van een ontwikkeling van de wet naar “het recht op waardig sterven”. Tijdens de presidentiële verkiezingscampagne stelde François Hollande in zijn programma voor dat iedere volwassen terminale patiënt die door zijn ziekte fysiek of psychisch ondraaglijk lijdt, onder strikte en precieze voorwaarden, zou moeten kunnen vragen om medische hulp om het leven op een waardige manier te beëindigen.

De cyclus van wetsvoorstellen gaat door

Sinds oktober 2008 zijn er veel wetsvoorstellen gepresenteerd die in de richting gaan van legalisatie van euthanasie. Hoewel ze allemaal werden verworpen, geeft het wel aan hoe belangrijk het debat is in de Franse politiek.

Als Frankrijk actieve hulp bij sterven zou toestaan, zou Frankrijk het vijfde Europese land worden dat wetgeving maakt over dit onderwerp, naast Zwitserland, Nederland, België en Luxemburg.

gepubliceerd op 22/08/2012

naar boven