Webinar: Global health onderzoek, European mogelijkheden en Joint-PhD’s Netherlands/Belgium/France [fr]


PNG

Nederlandse versie

In een context van hechte onderzoekssamenwerking tussen Frankrijk, België en Nederland heeft dit webinar tot doel best practices op het gebied van Joint-PhDs te presenteren en de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van gezondheid (Voeding, Farmaceutica, Geneeskunde, Biologie, Diergeneeskunde, Global Health) te laten zien. Naast de bestaande en potentiële banden tussen Frankrijk, België en Nederland, zal tijdens de gesprekken en discussies de nadruk worden gelegd op een Europese aanpak.

De doelgroep bestaat uit: international offices van universiteiten en hogescholen, onderzoekslaboratoria- en instellingen op het gebied van gezondheid, vertegenwoordigers van instanties die zich bezighouden met onderzoek en PhD-studenten, bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid en op zoek zijn naar samenwerking in R&D-projecten, enz.

De doelstellingen van dit evenement zijn:
• Het promoten van Franse, Nederlandse en Belgische (post-)doctorale onderzoekstrajecten.
• Het bevorderen van nieuwe partnerschappen, in het bijzonder voor de mobiliteit van promovendi en Joint PhDs.
• Het aanmoedigen van partners om zich op Europees niveau te profileren, met name in het kader van de Europese Universiteiten, het ERASMUS+-programma, MSAC.
• Het stimuleren van Hubert Curien-partnerschappen: https://www.campusfrance.org/fr/phc

Programma
Talen van het webinar: Nederlands, Frans, Engels

9:30 – Voorwoord over het belang van wetenschappelijke samenwerking

• H.E. Mrs Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Ambassadeur van Frankrijk in België
• Z.E. Mr Luis VASSY, Ambassadeur van Frankrijk in Nederland

9:40 – Deel 1: Samenwerkingsmogelijkheden op Europees niveau

Presentatie van de context en de mogelijkheden van het volgende Europese kaderprogramma. Voorbeelden van samenwerkingsmogelijkheden.

Moderator:

• Carle BONAFOUS-MURAT, Permanent vertegenwoordiger van de CPU in Brussel, Voorzitter van CLORA
• Virginie SIVAN, Frans ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie, vertegenwoordiger in het comité van het gezondheidsprogramma.
• Pierre VAN DAMME, Directeur van het UAntwerpen Centre for the Evaluation of Vaccinations
• Connie BEZZINA, Hoogleraar Moleculaire Cardiogenetica, Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA)

10:35 – Deel 2: Hoe kan het opzetten van Joint-PhD’s bevorderd worden?
Voorbeelden van initiatieven inzake Joint-PhD’s, met name in het kader van Europese Universiteiten.

Moderator:

• Carle BONAFOUS-MURAT, permanent vertegenwoordiger van CPU in Brussel, Voorzitter van CLORA
• Prof. Rachid BENNACER, UPSaclay, PhD-Coördinator voor internationale betrekkingen (EUGLOH)
• Bibiane FRECHE, PhD, Coordinatrice van de ULB Doctoral Unit / Hoofd van de Postgraduate Unit - Université Libre de Bruxelles (CIVIS)
• Alexandre BONVIN,
Hoogleraar Computationele Structurele Biologie, Wetenschappelijk directeur van het Bijvoet Centre for Biomolecular Research, Universiteit Utrecht.

English version

Webinar: Global health research, European opportunities, and Joint PhDs Netherlands/Belgium/France

In a context of very dense research cooperation between France, Belgium and the Netherlands, this webinar aims to present good practices on Joint PhDs and to showcase cooperation opportunities in the field of health (Food, Pharmaceuticals, Medicine, Biology, Veterinary, Global Health). In addition to existing and potential links between France, Belgium and the Netherlands, a European approach will be highlighted during the talks and discussions.

The target audience consists of: international relations departments, doctoral schools, research laboratories focusing on health, representatives of administrations in charge of research and PhDs, companies working in the field of health and looking for cooperation on R&D projects, etc.

The objectives of this event are:
• To raise awareness of the French, Dutch and Belgian doctoral study systems.
• To encourage the setting up of new partnerships, in particular for the mobility of PhD students and Joint PhDs.
• To encourage partners to project themselves at a European level, particularly within the framework of European Universities and the ERASMUS+ programme, MSAC.
• To promote Hubert Curien partnerships: https://www.campusfrance.org/fr/phc

Programme
Languages of the webinar: Dutch, French, English

9.30 am - Introductory message on the importance of scientific cooperation

• S. H. E. Mrs Hélène FARNAUD-DEFROMONT, Ambassador of France in Belgium
• S. H. E. Mr Luis VASSY, Ambassador of France to the Netherlands

9.40 am - Part 1: Opportunities for cooperation at European level

Presentation of the European context and the opportunities of the next framework programme. Examples of cooperation opportunities.

Moderator:

• Carle BONAFOUS-MURAT, Permanent Delegate of the CPU in Brussels, President of CLORA
• Virginie SIVAN, French Ministry of Higher Education, Research and Innovation, representative on the health programme committee
• Pierre VAN DAMME, Director of the UAntwerpen Centre for the Evaluation of Vaccinations
• Connie BEZZINA, Professor of Molecular Cardiogenics at the University of Amsterdam (AMC-UvA)

10:35 - Part 2: How to encourage Joint-PhD’s?

Testimonials of initiatives on Joint-PhD’s, particularly in the context of European Universities.

Moderator:

• Carle BONAFOUS-MURAT, Permanent Delegate of the CPU in Brussels, President of CLORA
• Prof. Rachid BENNACER, UPSaclay, PhD-Coordinator for International Relations (EUGLOH)
• Bibiane FRECHE, Ph D, Coordinatrice ULB Doctoral Unit / Head of the Postgraduate Unit - Université Libre de Bruxelles (CIVIS)
• Alexandre BONVIN,
Professor Computational Structural Biology at Utrecht University, Scientific director of the Bijvoet Centre for Biomolecular Research

gepubliceerd op 26/11/2020

naar boven