Wereldaidsdag (1 december 2018) [fr]

Ter gelegenheid van Wereldaidsdag bevestigt Frankrijk opnieuw zijn inzet voor de bestrijding van hiv/aids. Frankrijk roept alle (zowel publieke als private) actoren van de internationale gemeenschap op om vóór 2030 een einde te maken aan de pandemie, overeenkomstig de door de Verenigde Naties vastgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

Ondanks de aanzienlijke vooruitgang die in de afgelopen dertig jaar is geboekt, zijn er nog steeds veel obstakels die de uitroeiing van aids in de weg staan: in 2017 werden 1,8 miljoen mensen besmet en meer dan 40% van de besmette mensen hebben nog altijd geen toegang tot een behandeling. Aids blijft de belangrijkste doodsoorzaak onder vrouwen tussen de 15 en 44 jaar en de op een na belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren wereldwijd.
Frankrijk heeft een sleutelrol gespeeld bij de oprichting van het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria in 2002. Frankrijk is tevens een van de initiators van UNITAID in 2006 en financier van 60% van de inspanningen van deze organisatie ter bevordering van innovatieve behandeling, diagnose en preventie.

Frankrijk blijft zich inspannen voor de bestrijding van hiv/aids:
- als de op een na grootste bijdrager aan het Wereldfonds voor de bestrijding van aids, tuberculose en malaria (4,8 miljard dollar sinds 2002);
- als grootste bijdrager aan UNITAID (1,5 miljard euro sinds 2006);
- door middel van de inzet van zijn onderzoekers;
- in het kader van zijn bilaterale hulp, met name in de vorm van technische ondersteuning en steun aan organisaties;

Deze toezegging werd opnieuw bevestigd door het besluit van de President van de Franse Republiek om op 10 oktober 2019 de zesde conferentie voor de wederaanvulling van de middelen van het Wereldfonds in Lyon te organiseren. Frankrijk rekent op de wereldleiders om nieuwe middelen voor het Wereldfonds bij elkaar te krijgen voor de periode 2020-2022.

Bron: https://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 30/11/2018

naar boven