Wereldmilieudag (5 juni 2018) [fr]

Ter gelegenheid van de Wereldmilieudag benadrukt Frankrijk de noodzaak van internationale mobilisatie voor de wereldwijde milieucrisis die onze welvaart en veiligheid bedreigt. Een dergelijke situatie vraagt om een grondige verandering van onze gewoontes en moet ook leiden tot effectieve actie op multilateraal niveau.

De snelheid, omvang en gevolgen van de wereldwijde milieucrisis zijn ongekend. De aanhoudende toename van de broeikasgassenuitstoot veroorzaakt een klimaatverandering die gevolgen met zich meebrengt die niet te overzien zijn voor de gezondheid, landbouw, biodiversiteit, die achteruitgaat en die wordt bedreigd door de druk op de ecosystemen en de oceanen die onder andere door plastic afval steeds vervuilder raken.

De reacties op deze globale uitdagingen moeten concreet zijn en voortkomen uit multilateraal overleg. Frankrijk werkt samen met de internationale partners aan de versterking van de uitvoering van de instrumenten en gezamenlijke doelstellingen ten dienste van biodiversiteit en milieubehoud.

Het Akkoord van Parijs over klimaatverandering dat vandaag de dag door 177 partijen wordt gesteund, laat zien dat het mogelijk is om zich samen in te zetten voor een gezonder milieu. Frankrijk zet zich al in voor de uitvoering ervan op Frans grondgebied en op internationaal niveau. De COP24 zal de volgende bijeenkomst zijn die aanstaande december plaatsvindt onder het voorzitterschap van Polen. Daar dienen robuuste, ambitieuze en operationele toepassingsregels te worden ontwikkeld.

Om de belangrijkste beginselen van het internationale milieurecht te codificeren, te consolideren en te verspreiden, werkt Frankrijk ook aan de aanname van een mondiaal pact voor het milieu onder auspiciën van de Verenigde Naties. Frankrijk hoopt dat de onderhandelingen over dit pact, waarvan de eerste procedurele resolutie op 10 mei jl. met een zeer grote meerderheid werd aangenomen, zullen worden gedreven door verantwoordelijkheidsgevoel en door de urgentie die de huidige milieucrisis met zich meebrengt. Deze inspanningen hebben alleen zin als iedereen zich erachter schaart en er een gezamenlijke dynamiek wordt gecreëerd voor de ontwikkeling van concrete, lokale, nationale en internationale oplossingen.

Website: https://www.diplomatie.gouv.fr/en

gepubliceerd op 03/07/2018

naar boven