Wereldvoedseldag (16 oktober 2018) [fr]

Op deze Wereldvoedseldag herinnert Frankrijk eraan dat 821 miljoen mensen vandaag de dag ondervoed zijn en in chronische voedselonzekerheid leven (The State of Food Security and Nutrituion in the World 2018, FAO).

In overeenstemming met de conclusies van het Interministeriële comité voor internationale samenwerking en ontwikkeling (CICID) van 8 februari, versterkt Frankrijk in onder andere Afrika en in het bijzonder in de Sahel zijn steun voor inclusieve plattelandsontwikkeling en agrarische familiebedrijven, betere voeding van de bevolking en territoriale en ketenbenaderingen. Frankrijk versterkt in het bijzonder zijn steun aan de FAO via het multilaterale kanaal, onder andere op het gebied van de aanpassing van landbouw aan de klimaatverandering, de werkgelegenheid voor jongeren op het platteland, de veerkracht van de bevolking in de Sahel en het Wereldvoedselprogramma (WFP), onder andere om voedselonzekerheid aan te pakken door middel van het optreden in de Sahel en in de Hoorn van Afrika.

Frankrijk onderneemt onder andere actie door middel van zijn voedselhulpfinanciering, die in 2018 34 miljoen euro bedraagt. Frankrijk steunt al enkele jaren een initiatief in Senegal ter bevordering van de veerkracht van plattelandsgemeenschappen. Het AAP (Frans voedselhulpprogramma) steunt een project in Niger ter versterking van de veerkracht van gemeenschappen ten aanzien van voedselonzekerheid door de ondersteuning van schoolkantines en bodemherstel.

Het optreden van het Franse bureau voor ontwikkeling (AFD) draagt ook bij tot een duurzame verbetering van de situatie van huishoudens op het platteland en in de stad door veranderingen van landbouwsystemen te ondersteunen die deze productiever, rechtvaardiger, milieuvriendelijker en beter bestand tegen klimaatverandering en andere risico’s maken, en door meer rekening te houden met de gevolgen voor voedsel en gezondheid. Het AFD draagt bij tot deze doelstellingen door de agro-ecologische intensivering en de ontwikkeling van duurzame landbouw te ondersteunen. In 2016 bedroeg de financiering van het AFD ten behoeve van voedselzekerheid in de Sub-Sahara 603 miljoen euro.

Frankrijk moedigt ontwikkelingsactoren aan om zich in te zetten voor de terugdringing van voedselonzekerheid en ondervoeding, waar vandaag de dag meer dan een op de negen mensen ter wereld mee kampt. Frankrijk roept op tot het voortzetten van de gezamenlijke inspanningen om klimaatverandering te bestrijden, in overeenstemming met het laatste statusrapport over voedselzekerheid en voeding in de wereld, waarin de relatie tussen voedselonzekerheid en klimaatverandering wordt benadrukt en waarin het verband wordt aangetoond tussen klimaatvariabiliteit, extreme weersomstandigheden en toegenomen honger.

In de komende maanden zal Frankrijk een nieuwe internationale voedselzekerheidsstrategie aannemen.

Bron: www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 23/10/2018

naar boven