Werkbezoek aan Nederland van Franse afgevaardigden over de Europese strategie inzake kunststoffen in een circulaire economie (12 t/m 14 maart 2019) [fr]

De afgevaardigden Caroline Janvier (La République en Marche) van het departement Loiret en Bernard Deflesselles (Les Républicains) van het departement Bouches du Rhône, die verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een informatief rapport over de in januari 2018 gepubliceerde Europese strategie inzake kunststoffen, brachten een bezoek aan Nederland in het kader van de toepassing en ontwikkeling van plasticrecycling.

Kunststoffen spelen een centrale rol in meerdere milieukwesties: ze worden gemaakt van olie en worden gekenmerkt door een exponentiële afvalproductie, waarvoor de recyclingoplossingen nog gebrekkig zijn. In deze context heeft de Europese Unie een Strategie inzake kunststoffen aangenomen, maar ook een verbod opgelegd op verschillende plastic producten. Frankrijk en Nederland hebben op dit gebied al ambitieuze stappenplannen opgesteld: beide landen hebben niet-recyclebare plastic zakken voor eenmalig gebruik verboden en zijn van plan om andere producten in 2020 te verbieden.

Het Franse stappenplan met betrekking tot de circulaire economie van 2018 voorziet in het uitbreiden en verbeteren van de inzameling van plastic afval van huishoudens en van de gescheiden inzameling van plastic flessen en blikjes, om tegen 2022 in totaal 60% van de plastic verpakkingen te recyclen en tegen 2025 100% recyclebaar of composteerbaar afval in te zamelen. Ook heeft het stappenplan tot doel het ontwerpproces te beïnvloeden, met eco-ontworpen verpakkingen die tegen 2025 herbruikbaar, recyclebaar of 100% composteerbaar zijn. Het Franse ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie bereidt nu al enkele maanden een wetsontwerp voor dat dit voorjaar zou moeten worden ingediend; het verbod op producten voor eenmalig gebruik is in Frankrijk al vergevorderd. De afgevaardigden bespreken momenteel in de Assemblée nationale (Franse Tweede Kamer) de opname van de toevoegingen van de richtlijn in de nationale wetgeving.

Nederland heeft vanuit zijn kant hoge doelen gesteld. Op 8 februari 2019 presenteerde de Nederlandse regering het Uitvoeringsprogramma circulaire economie 2019-2023. In 2030 zullen alle plastic producten volledig circulair zijn met een lage CO2-voetafdruk, gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. Het Plastic Pact NL, dat in februari 2019 door 75 partijen werd ondertekend, voorziet in het bereiken van een recyclebaarheidspercentage van 100% voor eenmalige plastic producten en verpakkingen, het verminderen van het volume (in kg) van eenmalige plastic producten met 20% en het bereiken van een gemiddelde van 35% van gerecyclede plastics in eenmalige plastic producten en verpakkingen.

Het bezoek bood voor de parlementariërs de mogelijkheid om de recycling- en polypropyleenproductie-afdeling van de Veolia-fabriek te bezoeken. Deze plek biedt innovatieve oplossingen voor de productie van gerecyclede grondstoffen uit plastic materialen. Vervolgens werden de afgevaardigden in Den Haag verwelkomd door Sven Koopmans, Tweede Kamerlid en voorzitter van de Contactgroep Frankrijk in de Tweede Kamer, met wie ze hebben kunnen uitwisselen over de bilaterale samenwerking tussen Frankrijk en Nederland. Daarna woonden ze een werkbijeenkomst bij over de circulaire economie en het Plastic Pact NL met meerdere Nederlandse Kamerleden. De volgende dag stond in het teken van technische uitwisselingen met verschillende Nederlandse deskundigen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en van TNO.

gepubliceerd op 23/03/2019

naar boven