Werkbezoek van de Franse Staatssecretaris voor Budget en Openbaar bestuur, de heer André Santini [fr]

De heer André Santini heeft op vrijdag, 27 juni 2008, een werkbezoek aan Nederland gebracht tijdens welke hij het volgende programma heeft gevolgd:

10.30 – 12.30 : Ministerie van Binnenlandse Zaken.
- gesprek met Mw Andrée van Es, Directeur Generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties en dhr Lucas Lombaers, Directeur Personeel en Organisatie
- gesprek met dhr Roel Bekker, “Programma Secretaris Generaal Vernieuwing Rijksdienst”.

Na een werklunch op de residentie van de Franse Ambassadeur, de heer Jean-Michel Gaussot, waar Vakbond, Tweede kamer, Universiteit en Ministerie van Binnenlandse Zaken vertegenwoordigd waren, is dhr Santini teruggegaan naar het ministerie van Binnenlandse Zaken:

15.00 – 16.00 : gesprek met Mw G. ter Horst, Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Ten slotte heeft dhr Santini een bezoek gebracht aan het ROI (ontmoeting met de directeur van het ROI, de Heer Bruins, de directeur van de Academie voor Wetgeving, dhr van Lochem, de directeur Generaal ABD, dhr Weck, en dhr Roel Bekker)

réunion de travail M. Santini - JPEG
dhr. Van Lochem, dhr. Bekker, l’Interieur, dhr. Bruins, dhr. Weck

réunion de travail M. Santini - JPEG

M. Santini, M. Gaussot - JPEG
dhr. Michel Piron, dhr. Jean-Michel Gaussot, Mw. Isabelle Vasseur.

Déjeuner M. Santini - JPEG

gepubliceerd op 19/02/2010

naar boven