Werkbezoek van het bureau van de Commissie voor Financiën van de Franse Senaat aan Den Haag (18 en 19 april 2011) [fr]

Een delegatie van de Commissie voor Financiën van de Franse Senaat, onder leiding van senator Jean Arthuis (Mayenne), voormalig minister voor Economische Zaken en Financiën en voorzitter van genoemde commissie, en verder bestaande uit de senatoren Philippe Marini (rapporteur, Oise), Nicole Bricq (Seine-et-Marne), Joël Bourdin (Eure), François Marc (Finistère), Fabienne Keller (Bas-Rhin) en Michel Sergent (Pas-de-Calais), heeft op 18 en 19 april een bezoek gebracht aan Den Haag.

Dîner de travail à la Résidence de France en présence de membres des Commissions des finances des deux Chambres du Parlement néerlandais: René van der Linden, Président du Sénat, Paul Russel, sénateur et Wouter Koolmees, député de la Deuxième Chambre - JPEG
Werkdiner op de Franse Residentie in aanwezigheid van leden van de Commissies voor Financiën van de Eerste en Tweede Kamer: René van der Linden, Voorzitter van de Eerste Kamer, Paul Russell, senator, en Wouter Koolmees, lid van de Tweede Kamer
Mission d'information du bureau de la commission des finances du sénat (18 et 19 avril 2011 - La Haye) - JPEG

De delegatie is ontvangen door de voorzitter van de Eerste Kamer en heeft vergaderd met een aantal ambtgenoten uit de Eerste Kamer. Zij heeft een ontmoeting gehad met fiscaal specialisten en vertegenwoordigers van het Ministerie van Financiën, alsmede met de directeur van het CPB, om van gedachten te wisselen over kwesties inzake belastinghervorming (met name vermogens- en vennootschapsbelasting) en fiscale convergentie, alsmede over het thema Europese economische governance in het verlengde van de besluiten die op 24 en 25 maart jl. door de Europese Raad genomen zijn.

Entretien avec le Directeur général du Trésol, M. Ronald Gerritse - JPEG
Onderhoud met dhr Ronald Gerritse, Secretaris-Generaal en Thesauriër-Generaal, op het Ministerie van Financiën.
Entretien avec le Directeur général du Trésol, M. Ronald Gerritse - JPEG

De uitwisselingen zijn zeer vruchtbaar geweest en hebben de senaatsdelegatie in staat gesteld kennis te nemen van de resultaten van de fiscale hervormingen van 2001 in Nederland, de voornemens van de regering inzake de fiscale agenda, het standpunt van Nederland betreffende de versterking van de economische coördinatie binnen de Europese Unie en de inspanningen van het kabinet Rutte ter consolidatie van de begroting.

gepubliceerd op 21/04/2011

naar boven