Werkgroep bouwkundig ontwerp, Rotterdam (12 en 13 juin 2014) [fr]

Op 12 en 13 juni 2014 heeft een parlementaire delegatie onder leiding van Patrick Bloche, afgevaardigde van Parijs, een bezoek aan Nederland gebracht. Patrick Bloche is voorzitter van de parlementaire commissie culturele zaken en onderwijs.

Het bezoek vond plaats in het kader van de werkzaamheden van de door Patrick Bloch voorgezeten werkgroep over bouwkundig ontwerp. Dhr. Bloch werd vergezeld door dhr. Pierre Léautey, afgevaardigde van het departement Seine Maritime, mevr. Dominique Nachury, afgevaardigde van het departement de Rhône, en mevr. Chloé Marchand, administratrice van de Nationale Vergadering.

De werkgroep werd op 17 december 2013 opgericht door de commissie culturele zaken en onderwijs van de Nationale Vergadering. De groep heeft als doel de structurele belemmeringen in de belangstelling voor Franse architectuur te inventariseren en de benodigde wettelijke et reglementaire veranderingen aan te geven die deze belemmeringen zouden kunnen opheffen.

De delegatie heeft een bezoek gebracht aan Rotterdam om de recente ontwikkelingen op architectuur gebied in Nederland te bestuderen. De Franse afgevaardigden hebben bij deze gelegenheid belangrijke spelers op het gebied van bouwkundig ontwerp in Nederland ontmoet en enkele projecten en gebouwen in het centrum van de stad bezichtigd. Ook hebben zij deel genomen aan bijeenkomsten over het juridisch kader van een overheidsopdracht en de internationale ontwikkeling van de Nederlandse en Franse architectuur.

gepubliceerd op 20/06/2014

naar boven