Wetsvoorstel voor de hervorming van het Franse landbouwmodel [fr]

De “États généraux de l’alimentation” (#EGalim) die op 21 december na vijf maanden werden afgerond, maakten het voor alle belanghebbenden in de landbouw- en voedselindustrie mogelijk om samen te werken. Op 21 december stelde de Franse Premier, Edouard Philippe, drie hoofdlijnen vast voor de hervorming van het Franse landbouwmodel.

Frankrijk is een echt agrarisch land. Het is één van de weinige landen die zelfvoorzienend zijn op het gebied van voeding: 90 procent van het voedsel dat op Frans grondgebied wordt geconsumeerd, wordt in het land zelf geproduceerd. Als Europese marktleider op het gebied van landbouw, visserij en voedselverwerkingsindustrie, heeft Frankrijk het grootste bruikbare landbouwareaal (UAS) in Europa. Ook is Frankrijk de grootste Europese producent van landbouwproducten.

Maar het Franse landbouwmodel heeft behoefte aan hervorming. De problemen zijn complex: hoe kan over- en/of onderproductie worden vermeden? Hoe kunnen we de producenten eerlijke prijzen garanderen? Hoe kunnen we de prijsvolatiliteit, vooral de prijsdalingen, compenseren? Hoe kunnen we kwaliteitsproducten tegen lage kosten blijven verkopen zonder gezondheids- en milieurisico’s?

Een wetsvoorstel met drie doelstellingen

In zijn slottoespraak kondigde premier Édouard Philippe een wetsvoorstel aan die begin 2018 zou worden ingediend, om deze belangrijke hervorming in gang te zetten.

Het wetsvoorstel heeft drie overkoepelende doelstellingen:

1. Ontwikkelen van waardecreatie in de Franse voedselketens en zorgen voor een eerlijke vergoeding van de actoren, met name de producenten, waarvan een groot deel de productiekosten niet kan dekken.

Het wetsvoorstel zal een beter kader bieden voor commerciële relaties, contractregels en de juridische regels voor bedrijven. Om de daling van de inkomens van de producenten tegen te gaan, zal het wetsvoorstel maatregelen bevatten om hen tegemoet te komen, zoals:

- De verhoging van de drempel voor doorverkoop met verlies van 10%, in verband met logistieke en transportkosten.
- Controle op aanbiedingen en acties, die beperkt zullen blijven tot maximaal een derde (34%) van de waarde van de producten, en tot 25% van de verkochte producten per jaar.

2. Plannen voor de landbouwsector ontwikkelen

Ter begeleiding van de transformatie van productiemodellen worden “supply chain plans” opgesteld. Elke sector zal zich moeten inspannen, op het gebied van marges, prijzen, collectieve organisatie, etc. Het systeem moet het mogelijk maken interne herstructureringen binnen de interprofessionele sector door te voeren, en doelstellingen te definiëren voor biologische producten, kwaliteitsrichtlijnen, milieu- en maatschappelijke doelstellingen, landbouwonderzoeksprogramma’ s, gerichte investeringen, enzovoort.

De nieuwe contracten van de landbouwketens zullen zich richten op een betere verdeling van waarde, op de biologische producten, op de kwaliteit en op het dierenwelzijn. Al deze kwesties staan centraal in de verwachtingen van de consument.

3. Tegemoet komen aan de nieuwe verwachtingen van de consument

De consumenten van nu wenden zich steeds meer tot producten die een gezonde en zelfs ecologische voeding garanderen. Ze stellen steeds hogere eisen aan de oorsprong en kwaliteit van producten en vragen om duidelijke informatie over de samenstelling van de levensmiddelen.

Enkele maatregelen waartoe werd besloten:

-  Verbetering van de consumentenvoorlichting op het moment van aankoop met volledige maar eenvoudige digitale etikettering.
-  Bewustmaking van voedselverspilling door middel van doeltreffende communicatie, en door ervoor te zorgen dat voedsel bij behoeftige mensen terecht komt.

Wat de biologische productie betreft:

-  In de wet wordt het doel geformuleerd dat de collectieve maaltijdvoorziening (catering) tegen het einde van vijf jaar voor 50% bestaat uit biologische, lokale of ecologische producten.
-  Een plan voor de ontwikkeling van de biologische landbouw zal door de regering tegen het einde van het eerste kwartaal van 2018 worden aangekondigd.
-  Het landbouwareaal voor de biologische landbouw zal naar verwachting tegen 2022 verdubbelen: 15% t.o.v. 6,5% vandaag. Met een streefcijfer van 30% tegen 2030.
-  Een plan voor de geleidelijke eliminatie van pesticiden (inclusief glyfosaat) zal aan het einde van het 1e kwartaal van 2018 worden gepresenteerd.

gepubliceerd op 30/04/2018

naar boven