Witboek: bezoek van een delegatie van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken aan Nederland (10 december 2019, Den Haag) [fr]

Op 10 december 2019 bracht een delegatie van het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken onder leiding van dhr. Vedel (prefect en coördinator kunstmatige intelligentie) een bezoek aan Nederland in het kader van de werkzaamheden met betrekking tot het witboek voor binnenlandse veiligheid. Deze delegatie bestond uit leden van de Direction générale de la police nationale, de Direction générale de la gendarmerie nationale en de Service centrale de la police technique et scientifique.

Livre blanc : entretien NFI - JPEG

Ze hebben in het kader van dit bezoek, dat gericht was op de bijdrage van technologieën aan binnenlandse veiligheid, uit kunnen wisselen met experts van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) en de Nationale Politie. Er is onder andere gesproken over het gebruik van kunstmatige intelligentie binnen de politie, de internationale expertise van het NFI, forensische big data analyse en ontwikkelingen op het gebied van DNA-onderzoek.

Vervolgens bracht de delegatie een bezoek aan Europol om daar met experts in gesprek te gaan.

gepubliceerd op 12/12/2019

naar boven