Witboek over de toekomst van de EU - Gezamenlijke verklaring van Jean-Marc Ayrault en Sigmar Gabriel (1 maart 2017) [fr]

De ministers van Buitenlandse Zaken van Frankrijk en Duitsland zijn blij met het Witboek over de toekomst van de Europese Unie, dat vandaag is gepresenteerd door de voorzitter van de Europese Commissie, Jean-Claude Juncker.

De visie van de Europese Commissie, die volgde op de toespraak van president Juncker over de "staat van de Europese Unie" op 14 september 2016, is een belangrijke en waardevolle bijdrage aan het brede debat over de toekomst, het project en het functioneren van Europa, in het kader van de 60ste verjaardag van de verdragen van Rome op 25 maart. Het is een directe weerklank van de dynamiek die in Bratislava is ontstaan en in Valletta is voortgezet, waarbij duidelijke en tastbare resultaten worden nagestreefd, ten behoeve van de Europese burgers.

Terwijl de Europese Unie wordt geconfronteerd met ongekende bedreigingen, delen Duitsland en Frankrijk dezelfde overtuiging: onze beste bescherming en onze grootste troef voor de toekomst is een sterkere Europese Unie.

We moeten de prioriteit blijven geven aan het vinden van oplossingen voor de essentiële uitdagingen van dit moment: het versterken van de rol van de EU als speler in de buitenlandse politiek, zowel ten opzichte van haar buurlanden als op wereldschaal; het zeker stellen van de veiligheid van onze burgers ten opzichte van de steeds groter wordende externe en interne bedreigingen, door middel van onder meer het Europese defensiebeleid; het opzetten van een stabiel samenwerkingskader om de problematiek van migratie en vluchtelingenstromen aan te pakken; het stimuleren van de Europese economie, met behulp van Europese investeringen en een betere afstemming van onze economieën, de versterking van de sociale economie van de Europese markt ten behoeve van een duurzame en banenscheppende groei, en de voortzetting van het proces richting de voltooiing van de Europese Monetaire Unie.

Om te kunnen voldoen aan de enorme uitdagingen waarmee Europa wordt geconfronteerd, zijn wij van mening dat we niet moeten terugkomen op onze ambitie: de Europese Unie is veel meer dan een interne markt. Het is gebaseerd op gemeenschappelijke waarden, solidariteit en de rechtsstaat. Wij erkennen dat de actuele uitdagingen vragen om een efficiëntere Europese Unie. Deze gemeenschappelijke overtuiging geeft ons een historische verantwoordelijkheid om het functioneren van onze Unie voortdurend te verbeteren en onze gemeenschappelijke waarden en beginselen te behouden. Hierbij zullen de voorstellen van de Commissie, die nieuwe manieren aanmoedigen voor een efficiëntere manier van werken, zeer nuttig zijn. Zonder wat we hebben bereikt opnieuw ter discussie te stellen, moeten we ook manieren vinden om beter rekening te houden met de verschillende ambitieniveaus van de lidstaten, zodat Europa beter kan voldoen aan de verwachtingen van alle Europese burgers.

De top van Rome op 25 maart is een unieke kans om een nieuwe impuls te geven aan de Europese Unie en zo de toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. Duitsland en Frankrijk zijn bijzonder gehecht aan het welslagen van dit proces.

Bron: http://www.diplomatie.gouv.fr

gepubliceerd op 06/03/2017

naar boven