Alarmnummers

Welk alarmnummer moet ik bellen in Frankrijk ?

JPEG

INTERNATIONAAL

112 – Europees alarmnummer voor noodgevallen

Indien u slachtoffer of getuige bent van een ongeval in een Europese lidstaat en u een ambulance, de politie of de brandweer nodig hebt.

NATIONAAL

15 – Dienst voor dringende medische hulp (SAMU)

Voor medische hulp bij een levensbedreigende situatie of voor een doorverwijzing naar een zorginstelling

In geval van nood, spoedgeval in huis, coma, malaise, ademhalingsproblemen, vergiftiging, bloedingen, pijn op de borst, et cetera.

17Politie

Om melding te maken van een strafbaar feit dat onmiddellijk politieoptreden vereist

In geval van geweld, inbraak, diefstal, overval, verkeersongeval, verstoring van de openbare orde, overtreding, et cetera.

18Brandweer

Om melding te maken van en om met spoed hulp te krijgen bij een gevaarlijke situatie of ongeval met eigendommen of personen

Bij brand, een gasexplosie, instortingsgevaar, elektrocutie, verkeersongevallen, verdrinking, overstroming, et cetera.

114Alarmnummer voor dove en slechthorende mensen

Indien u slachtoffer of getuige bent van een noodsituatie waarbij het ingrijpen van hulpdiensten is vereist. Het nummer is toegankelijk via fax en sms.

196 – Kustwacht (CROSS)

Indien u slachtoffer of getuige bent van een noodsituatie op zee

De hulpdiensten zijn 24 uur per dag gratis bereikbaar en staan permanent met elkaar in verbinding.

Belangrijk:

- Hang nooit als eerste op.

- Bel niet als u weet dat iemand anders dat al heeft gedaan of al in verbinding staat met een hulpdienst.

- Indien de persoonsgegevens van de beller worden gevraagd ter verificatie, wordt zijn anonimiteit gewaarborgd.

Adressen en telefoonnummers Frankrijk op de Anwb-website

gepubliceerd op 07/08/2019

naar boven