Waarschuwing

De Ambassade doet haar uiterste best om u juiste en actuele informatie te verschaffen. Niettemin wordt de informatie die u op onze site aantreft alleen maar als indicatie gegeven. Met name met betrekking tot vragen over nieuwe ontwikkelingen kan de informatie op onze site onvolledig zijn en vormt geen garantie. Onze site heeft als doel internetters te informeren en te helpen in hun eerste zoektocht. Wij vragen hen dan ook om bij de Ambassade nader te informeren of andere informatie beschikbaar of nodig is. De gegevens op de site zijn niet bindend voor de verantwoordelijkheid van de Ambassade.

De Ambassade wijst elke verantwoordelijkheid van de hand voor wat betreft de beschikbaarheid of de inhoud van de sites waarvan een link op de site van de Ambassade/het Consulaat staat.

JPEG

Publicatiesysteem : SPIP

gepubliceerd op 11/03/2008

naar boven