Samenwerking op het eiland Saint-Martin / Sint-Maarten [fr]

Buiten de landsgrenzen wordt op het eiland Saint-Martin / Sint-Maarten samengewerkt tussen Nederland en Frankrijk, sinds het verdrag van Concordia van 1648, waarmee het vrij verkeer van personen tussen de twee delen van het eiland werd ingesteld. Voor dit unieke geval van Europese territoriale samenwerking wordt nauw samengewerkt tussen de twee delen van het eiland, vooral wat betreft politiesamenwerking en de bestrijding van illegale immigratie.

Aangezien een precieze grenslijn ontbreekt, is op 6 april 2016 een akkoord over de afbakening van de zeegrens ondertekend, die op 1 april 2017 in werking is getreden. Een geschil over de afbakening van de zeegrens in de baai Oyster Pond, die niet in het akkoord is opgenomen, wordt onderzocht en is momenteel in staat van onderhandeling door de Franse en Nederlandse staat. Het laatste overleg vond plaats op 28 juni 2018 in Parijs en leidde tot een gezamenlijke verklaring over de versterking van onze samenwerking, met name op het gebied van wederopbouw, veiligheid, corruptiebestrijding, illegale immigratie en fraude.

Op 6 augustus 2020 hebben de Franse en Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken verbale nota’s uitgewisseld om de bilaterale samenwerking te vergemakkelijken tussen onze twee landen op Saint-Martin/Sint-Maarten. Op basis van de ervaringen met de orkaan Irma in 2018, zal dit wettelijk kader de binnenkomst en verplaatsingen van strijdkrachten in de respectieve gebieden van beide delen van het eiland vergemakkelijken in het geval van een noodsituatie, zodat hulp kan worden geboden aan de bevolking.

gepubliceerd op 17/08/2020

naar boven