Filmopnames in Frankrijk [fr]

Een voor buitenlandse filmproducties gunstige fiscale maatregel geeft buitenlandse filmproductiemaatschappijen een belastingvoordeel van 30% op de uitgaven voor opnames in Frankrijk.

Deze maatregel werd reeds van kracht in 2009 maar is met ingang van 1 januari 2016 nog aantrekkelijker geworden door een verhoging van het belastingvoordeel, van 20% naar 30%.

Ondanks het feit dat grote filmproducties als Marie-Antoinette van Sofia Coppola en de Da Vinci Code van Ron Howard in Frankrijk zijn opgenomen voordat deze maatregel werd genomen, gingen veel filmbedrijven om fiscale redenen naar andere landen. Frankrijk beschikt over bijzonder goede technici op audiovisueel gebied, de filmwereld in Frankrijk is dus erg blij met dit initiatief.

Meer weten over de criteria om in aanmerking te komen voor dit fiscale voordeel?
Engelstalige informatie is te vinden op http://www.cnc.fr/web/en/tax-rebate.

De Franse nationale filmcommissie (Commission nationale du Film France) helpt, met de steun van het nationaal cinematografisch centrum (Centre national de la cinématographie), bij alle logistieke problemen die filmprojecten met zich meebrengen. Ze heeft als taak alle filmactiviteiten en nabewerking van films voor de bioscoop, televisie of reclame te bevorderen en zoekt bijvoorbeeld gratis naar plekken waar filmopnamen gemaakt kunnen worden. Film France helpt niet alleen met het zoeken naar logies of vervoer maar biedt ook juridische deskundigheid of organiseert castings voor figuranten.

U kunt informatie inwinnen bij veertig lokale commissies, verdeeld over heel Frankrijk en bekend onder de naam “bureaux d’accueil des tournages”, of surfen naar de internetsite van Film France www.filmfrance.net waar Engelstalige informatie te vinden is over decors, technici en eventuele problemen met betrekking tot bepaalde data etc.

gepubliceerd op 07/09/2017

naar boven