Politieke betrekkingen

 • Politieke betrekkingen

  Het bilaterale contact tussen Frankrijk en Nederland is veelvuldig, en komt bijvoorbeeld voor in de vorm van bilaterale overleggen binnen werkgroepen (bijv. over drugsbestrijding, innovatie/MKB) of op interministerieel niveau (strategische zaken, gemeenschappelijk landbouwbeleid…).

  Lees verder...

 • Initiative franco-néerlandaise

  Het Initiative franco-néerlandaise (voormalig Nederlands-Franse Samenwerkingsraad, opgericht in 2003), heeft als doel de bilaterale relaties te verstevigen door de associatie van burgers en het bedrijfsleven.

  lire la suite

 • Verdragen en akkoorden

  Toegang tot de lijst van verdragen en akkoorden die tussen Frankrijk en Nederland gesloten zijn, alsmede hun volledige tekst, via de databank Verdragen en akkoorden van het Franse Ministerie van Buitenlandse Zaken en Legifrance, officiële website van het Franse recht.

  Lees verder...

 • Jumelages tussen Nederlandse en Franse lagere overheden

  De jumelages laten zien dat er veel uitwisselingen plaatsvinden tussen Nederlandse en Franse gemeenten.

  Lees verder...

 • Bilaterale bezoeken

  Overzicht bilaterale bezoeken

  Lees verder...

naar boven