Een klimaatplan voor de versnelde uitvoering van het Akkoord van Parijs [fr]

Nicolas Hulot, Ministre d’Etat, minister van Ecologische en Solidaire Transitie, presenteerde het Klimaatplan op donderdag 6 juli 2017, tijdens een persconferentie op het ministerie.

PNG

Het klimaatplan is opgesteld op verzoek van de president van de Republiek en de premier, met als doel de hele regering de komende maanden en jaren te mobiliseren om het Akkoord van Parijs werkelijkheid te laten worden voor de Fransen, voor Europa en voor de diplomatieke actie van Frankrijk. De minister van Ecologische Transitie benadrukte de onomkeerbaarheid van het Parijsakkoord, waarin een routekaart is vastgelegd. Het klimaatplan dat hij presenteerde is een actieplan dat is opgedeeld in zes hoofdthema’s:

- Het Akkoord van Parijs onomkeerbaar maken
- Het verbeteren van de manier van leven van de Fransen
- Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen en zich vastleggen op koolstofneutraliteit
- Frankrijk, het land van de groenste economie en het Akkoord van Parijs
- Het potentieel van ecosystemen en landbouw bevorderen
- Intensifiëren van de internationale mobilisering over klimaatdiplomatie

De zes hoofdthema’s van het klimaatplan zijn opgebouwd uit 23 pijlers rondom met name milieurecht, schone en voor iedereen toegankelijke vervoersmiddelen, energie-armoede, de ontwikkeling van hernieuwbare energie, het einde van fossiele brandstoffen en koolstofneutraliteit, het mobiliseren van de landbouw bij klimaatveranderingen en de begeleiding en ondersteuning van ontwikkelingslanden.

- Meer informatie: Ministerie van Ecologische en Solidaire Transitie

gepubliceerd op 07/07/2017

naar boven