Film&Science Festival 2017 « Illusions : Trick & Treat your Sight » (12 en 13 april 2017, De FilmHallen - Amsterdam) [fr]

PNG

Wetenschap en film kwamen dit jaar opnieuw samen in het zevende Film & Science Festival met het thema “Illusions: trick and treat your sight”. Het festival, dat twee avonden besloeg, was gewijd aan optische illusies en de ontcijfering van het gezichtsvermogen.

De eerste avond had als thema het gezichtsvermogen en de waarneming. Dankzij de documentaire ‘Sight, the story of vision’ van Kris Koenig kreeg het publiek inzicht in de werking van het oog, waarna Andrei Gorea, onderzoeker bij het CNRS en aan het Laboratoire Psychologie de la Perception de l’Université Paris Descartes, uitlegde hoe waarneming werkt en hoe (optische) illusies onze zingtuigen kunnen misleiden. Tot slot illustreerde de illusionist Moulla Diabi, van het gezelschap Augmented Magic, de presentatie van Gorea met een close-up show.

Het thema van de tweede avond was het gebruik van speciale effecten in film. Jean-Baptiste Massuet, onderzoeker aan de Université de Rennes 2 becommentarieerde de evolutie van speciale effecten in film, sinds de eerste experimenten van Méliès, tot aan het gebruik van motion capture. Ook legde hij uit hoe de verschillende technieken werken. Vervolgens voerde de illusionist Romain Lalire een deel van zijn show op waarbij hij magie en nieuwe technologieën samenvoegde om te illustreren hoe de speciale effecten die in films worden gebruikt, ook in real-time effect hebben.

- Foto’s op Facebook

gepubliceerd op 20/04/2017

naar boven