Informatiebijeenkomst Seine-Schelde (30 november 2015, Residentie van Frankrijk) [fr]

JPEG

Deze informatiebijeenkomst over het Franse deel van de Seine-Schelde verbinding werd op de Residentie van Frankrijk georganiseerd door Voies Navigables de France (VNF). Verschillende economische spelers (technische diensten, stadsplanning, landschapsarchitecten…), adviseurs en vertegenwoordigers van de Directie maritieme zaken van het Nederlandse ministerie van Infrastructuur en Milieu en deskundigen van Rijkswaterstaat waren aanwezig.

JPEG

De vertegenwoordigers van VNF hebben aan de potentiële kandidaten voor de uitvoering het “toekomstige prioritair Europees infrastructuurproject” van deze grootschalige verbinding tussen de Noordzee en de Middellandse Zee gepresenteerd, dat in eerste instantie Frankrijk, België, Nederland en Duitsland gaat verbinden. Tijdens de bijeenkomst werd er informatie gegeven over het tijdschema met het oog op de overdracht van marktstudies.

JPEG

Dit infrastructuurproject draagt bij aan de economische ontwikkeling en neemt rekening met het milieu. De verbinding moet het mogelijk maken drukke verkeersaders te ontlasten en toch een duurzame groei te garanderen voor transport over water in Europa.

De opkomst van gecombineerd water/rail vervoer zal innovatie stimuleren op het gebied van havenlogistiek en werkgelegenheid genereren voor Franse, Belgische, Nederlandse en Europese bedrijven.

Tot slot zal deze verbinding veel buitenkansen bieden op het gebied van ontwerp, bouw, beheer en onderhoud voor technische bedrijven en bedrijven in de sector openbare werken.

Deze zeer prettig verlopen bijeenkomst gaf gelegenheid tot het uitwisselen van ervaringen en was bevorderlijk voor de bilaterale samenwerking op het gebied van Europese projecten.

Powerpoint - 5.7 MB
Presentatie Seine-Schelde
(Powerpoint - 5.7 MB)

gepubliceerd op 08/08/2016

naar boven