Nascholing voor docenten Frans

Voor een nascholing of onderwijskundige studiereis in het buitenland kunnen bij Nuffic twee soorten subsidie worden aangevraagd, Vios en Erasmus+. De eigen school dient de aanvraag in. Voorwaarden zijn inbedding in het schoolbeleid en disseminatie na afloop. De school levert een eigen financiële bijdrage.

- Centre International d’Etudes Pédagogiques (CIEP), Sèvres
Dit instituut, dat gespecialiseerd is in onderwijs aan docenten Frans, is het hele jaar geopend (behalve de tweede helft van augustus en de eerste week van oktober) en biedt verschillende cursussen aan. Twee keer per jaar (in februari en in juli) wordt een cursus aangeboden die speciaal gericht is op leraren Frans als vreemde taal. De cursus duurt 2 of 4 weken (8 uur per dag). Verder is er de cursus Langue française waarin naast taalvaardigheid veel aandacht besteed wordt aan de didactiek van het Frans als vreemde taal en het ontwikkelen van lesmateriaal. In aanvulling op de cursus worden er culturele activiteiten in Parijs en omgeving georganiseerd. Verder beschikt het instituut over een uitgebreide mediatheek en bibliotheek waar een groot aantal documenten en tijdschriften op onderwijsgebied te vinden zijn. De cursisten verblijven in studio’s (onderdak op basis van vol- of half pension is ook mogelijk).

CIEP
1, avenue Léon-Journault
92318 Sèvres Cedex
Tel: 01 45 07 60 00
www.ciep.fr

- Centre de linguistique appliquéé de Besançon (CLA)
In juli en augustus biedt dit instituut verschillende cursussen van 1, 2, of 4 weken voor zowel studenten als docenten Frans. Voor docenten is er een opfrissingscursus van in totaal 100 lesuren waarbij naast taalvaarigheid gekozen kan worden voor vakken als kennis van de Franse cultuur en samenleving, literatuuronderwijs, didactiek, tweetalig onderwijs, toepassing van nieuwe media, en vertaalonderwijs. Ook wordt er een zomercursus aangeboden die volledige toegespitst is op het gebruik van de multimedia binnen het taalonderwijs waarbij aandacht wordt besteed aan onder andere het ontwikkelen van multimediale produkten voor pedagogieke doeleinden en autodidactisch gebruik, het creëren van webpagina’s etc. Er is ook een speciale cursus voor studenten die een opleiding tot leraar Frans volgen waarbij naast taalvaardigheid ook didactische vaardigheden aan bod komen. Verder is het mogelijk om deel te nemen aan een werkgroep (langue / culture / société). Het centrum beschikt over een talenpracticum, mediatheek en bibliotheek. De cursisten verblijven in een gastgezin, kamer in de stad of op de campus.

CLA
6, rue Gabriel-Plançon
25 030 Besançon Cedex
Tel: 03 81 66 52 00
cla.univ-fcomte.fr

- Cavilam, Vichy
Naast een aantal zomercursussen die grotendeels overeenkomen met het programma van de hierboven beschreven ’opfriscursus’, verzorgt het Cavilam in juli en augustus een cursus van drie weken die speciaal is toegespitst op het geven van taalonderwijs aan jonge kinderen (26 uur per week + culturele activiteiten). Verder worden er een aantal werkgroepen georganiseerd (Leren en lesgeven met TV5, Creatief literatuuronderwijs, Gebruik van multimedia etc.).

Cavilam
14, rue Maréchal Foch
03206 Vichy Cedex
Tel 04 70 58 82 58
www.cavilam.com

- CIEL de Strasbourg - Pôle Formation CCI
Het CIEL organiseert in de maanden februari, maart, juli en augustus cursussen van minimaal 2 weken (40 uur les + 15 uur nevenactiviteiten) waarin aandacht wordt besteed aan taalvaardigheid, kennis van de Franse cultuur en didactische vaardigheden. Daarnaast biedt het instituut zomercursussen die gericht zijn op docenten zakelijk of toeristisch Frans. Verblijf in gastgezinnen (vol- of half pension), studio, of op de campus.

234, avenue de Colmar
67100 Strasbourg
Tel: 03 88 43 08 31
www.ciel-strasbourg.org

- Université d’Orléans
Deze universiteit verzorgt een cursus waarbij de cursisten de gelegenheid krijgen verschillende klassen op een Franse middelbare te observeren en Franse docenten te ontmoeten. De cursus wordt alleen op aanvraag georganiseerd (het hele jaar door, duur van de cursus naar wens van de cursist). Voor groepen wordt een speciale prijs in rekening gebracht. Onderdak in gastgezin, studio, studentenflat, of op eigen gelegenheid.

Service des Affaires Internationales
Département des stages linguistiques
BP 67 49
45067 Orléans cedex 2
Tel: 02 38 41 71 55
www.univ-orleans.fr

gepubliceerd op 30/03/2017

naar boven