Frankrijk, het eerste land dat de uitstoot van koolwaterstoffen verbiedt [fr]

De minister van Ecologische en Solidaire Transitie presenteerde tijdens de wekelijkse ministerraad op woensdag 6 september een wetsvoorstel om een einde te maken aan het onderzoek naar en de exploitatie van conventionele en onconventionele koolwaterstoffen. Dit is een verzamelterm voor fossiele brandstoffen in olie- en gasvorm.

Het wetsvoorstel is de eerste concrete vertaling van het Klimaatplan, dat in juli door de minister van Ecologische en Solidaire Transitie, Nicolas Hulot, werd gepresenteerd.

Frankrijk wordt dus het eerste land ter wereld dat het onderzoek naar en de exploitatie van koolwaterstoffen op zijn grondgebied verbiedt. De nationale productie van olie en gas in Frankrijk vertegenwoordigt 1% van het nationale verbruik.

"Met dit wetsvoorstel neemt Frankrijk de leiding in de strijd tegen klimaatverandering, en moedigt het andere landen aan om zich ook aan te sluiten bij de toewijding aan en de voortzetting van de overeenkomst in Parijs,” aldus de minister van de Ecologische en Solidaire Transitie.

De tekst dringt aan op het verbod op het onderzoek en de exploitatie van schaliegas en stelt Frankrijk in staat om tussen nu en 2040 op een geleidelijke maar onomkeerbare manier af te stappen van olie- en gasproductie.

Bestaande toezeggingen voor de exploitatie van koolwaterstof kunnen niet meer tot voorbij 2040 verlengd worden en er kunnen geen nieuwe vergunningen meer worden afgegeven. Legaal verworven gevallen zullen echter gerespecteerd worden.

Vanaf het moment dat de zoektocht naar koolwaterstoffen verboden is en er geen exploratievergunning voor schaliegas meer kan worden verleend, mag er geen gas meer worden geëxploiteerd. De stopzetting van de productie van olie en gas zal stap voor stap gebeuren, en gepaard gaan met de daling van het gebruik van fossiele brandstoffen, en met de stopzetting van de verkoop van olie en gas tussen nu en 2040, zoals staat beschreven in het klimaatplan.

“Vanaf nu zijn dingen duidelijk: er is het verleden, vergunningen die zijn toegekend en waarvan het verloop al vaststaat, en er is de toekomst, en dat is een wereld zonder fossiele energieën”, aldus Nicolas Hulot.

gepubliceerd op 12/09/2017

naar boven