Vrijstellingen : buiten de EU /Andorra / EU / Overzeese gebiedsdelen [fr]

Vrijstellingen voor reizigers komende uit andere landen.

Dit is een vereenvoudigd document. De elementen die hierna volgen zijn enkel informatief van aard. In geen geval vervangen zij de officiële van kracht zijnde teksten.

Omschrijving

- Persoonlijke bagage: bagage die de reiziger aan de douane laat zien bij aankomst of later onder voorbehoud dat hij kan aantonen deze bij vertrek te hebben laten registreren als begeleidende bagage. De goederen in de bagage mogen geen commerciële karakter hebben, noch door hun hoeveelheid of hun aard.

- Goederen die aan specifieke formaliteiten worden onderworpen : bepaalde goederen kunt u slechts uitvoeren en/of invoeren met inachtneming van de daarvoor bestemde formaliteiten: planten of plantaardige producten, beschermde dier- of plantsoorten, levende dieren en van oorsprong dierlijke producten, culturele goederen van historisch of archeologisch belang en wapens en munitie. Voor aanvullende informatie over de procedures kunt u terecht op de website van de Franse douane.

- Verboden goederen: verdovende en psychoactieve middelen, namaakartikelen, gevechtshonden, sommige planten en plantaardige producten die potentieel gevaarlijk kunnen zijn voor de Europese flora, wilde dier- en plantsoorten die beschermd worden door de CITES conventie (annex I), producten of voorwerpen met pornografische beelden of voorstellingen van minderjarigen.

- Vrijstelling: maximum waarde of hoeveelheid waarover u bij binnenkomst in Frankrijk geen rechten of accijnzen hoeft te betalen over uw aankopen (of geschenken) van buiten de Europese Unie.

- Derde landen: alle niet EU-landen.

Maximum waarde (per persoon)
Reizigers jonger dan 15 jaar (elke wijze van vervoer) 150 €
Reizigers van 15 jaar en ouder, met een ander vervoersmiddel dan een vliegtuig of boot. 300 €
Reizigers van 15 jaar en ouder, die met een vliegtuig of boot reizen 430 €
Maximum hoeveelheid (voor reizigers van 17 jaar en ouder)
Tabaksproducten (1) 200 sigaretten of 100 cigarillos of 50 sigaren of 250 gr rooktabak
EN
Alcoholhoudende producten (1) 1 liter sterke drank (meer dan 22 ° alcohol) of 2 liter alcoholhoudende dranken (minder dan 22° alcohol
EN
Andere dranken 4 liter niet-mousserende wijn en 16 liter bier

(1)De waarde van tabak en alcohol wordt niet in mindering gebracht voor de toepassing van de waardevrijstelling.

Voor personen jonger dan 17 jaar bestaat er geen vrijstelling voor het importeren van tabaksproducten of alcoholhoudende drank.

JPEGDe bovengenoemde bedragen kunnen niet van meerdere personen bij elkaar worden opgeteld om voor eenzelfde artikel meer vrijstelling te verkrijgen.
Boven de waarden van 150€, 300€, en 430€ of de hierboven vermelde hoeveelheden moet u de producten die u vervoert bij de douane aangeven en de bijbehorende rechten en belastingen betalen. Deze aangifte bij de douane kan mondeling of schriftelijk geschieden, afhankelijk van de goederen en hun waarde.


Vrijstellingen voor reizigers komende uit Andorra

Omschrijving

- Andorra: behoort niet tot de Europese Unie.

- Vrijstelling : maximum waarde of hoeveelheid waarover u bij binnenkomst in Frankrijk geen rechten of belastingen hoeft te betalen over uw aankopen (of geschenken) van buiten de Europese Unie.

Bij terugkomst uit Andorra, wordt de vrijstelling berekend over de douanerechten, de BTW en de accijnzen.

Maximum waarde (per persoon)
Reizigers jonger dan 15 jaar 450
Reizigers van 15 jaar en ouder 900 €
Maximum hoeveelheid voor reizigers van 17 jaar en ouder)
Tabaksproducten (1) 300 sigaretten of 150 cigarillos of 75 sigaren of 250 gr rooktabak
EN
Alcoholproducten (1) 1,5 l liter sterke drank (meer dan 22 ° alcohol) of 3 liter alcoholhoudende drank (minder dan 22° alcohol), 5 liter niet-mousserende wijn
EN
Anders 75 ml parfum en 375 ml eau de toilette - 1000 gr koffie of 400 gr koffie-extract of -essence - 200 gr thee of 80 gr thee-extract of -essence
Maximum hoeveelheid voedingsmiddelen
De maximum waarde van voedingsmiddelen die kunnen worden mee teruggenomen is 300 € voor reizigers van 15 jaar en ouder, en 150€ voor reizigers jonger dan 15 jaar. poedermelk: 2,5 kg - geconcentreerde melk: 3 kg - verse melk: 6 kg - boter: 1 kg - kaas: 4 kg - suiker en suikergoed: 5 kg - vlees: 5 kg

(1) De waarde van tabak en alcohol wordt niet in mindering gebracht voor de toepassing van de waardevrijstelling.

JPEGDe bovengenoemde bedragen kunnen niet van meerdere personen bij elkaar worden opgeteld om voor eenzelfde artikel meer vrijstelling te verkrijgen.

Goederen die uit meerdere elementen bestaan die tegelijkertijd worden vervoerd, worden beschouwd als één geheel, ongeacht het aantal rekeningen.


Vrijstellingen voor reizigers van of naar een Frans overzees departement (DOM)

Omschrijving

- Vrijstellingen: maximum waarde of hoeveelheid waarover u bij binnenkomst in Europees Frankrijk of een DOM geen rechten of accijnzen hoeft te betalen over uw aankopen (of geschenken) van buiten de Europese Unie. Als u uit Europees Frankrijk of een ander EU-land naar een DOM reist, heeft de vrijstelling betrekking op de BTW, de accijnzen, het octroi de mer en het octroi de mer régional. Als u uit een DOM naar Europees Frankrijk reist, heeft de vrijstelling betrekking op de BTW en de accijnzen.

- DOM (overzees departement): voor Guadeloupe, Frans Guinea, Martinique, Réunion en Mayotte gelden andere fiscale regels. Hier gelden dezelfde regels als voor de invoer van goederen uit een niet-EU-land. De vrijstelling heeft betrekking op de BTW, de accijnzen, het octroi de mer en het octroi de mer régional.

- Octroi de mer/ octroi de mer régional: belastingen die worden geheven ten gunste van de lagere overheden van de DOM. Deze belastingen zijn van toepassing wanneer goederen geïmporteerd worden in de DOM.


Maximum vrijgestelde waarde (per persoon)
BTW, octroi de mer en octroi de mer régional 1000 €
Maximum hoeveelheid (voor reizigers van 17 jaar en ouder)
Tabaksproducten (1) 200 sigaretten - of 100 cigarillos of 50 sigaren of gr rooktabak
EN
Alcoholproducten (1) 1 liter sterke drank (meer dan 22 ° alcohol) of 2 liter alcoholhoudende drank (minder dan 22° alcohol) en 4 liter niet-mousserende wijn en 16 liter bier

(1) De waarde van tabak en alcohol wordt niet in mindering gebracht voor de toepassing van de waardevrijstelling.

JPEGDe bovengenoemde bedragen kunnen niet van meerdere personen bij elkaar worden opgeteld om voor eenzelfde artikel meer vrijstelling te verkrijgen. Indien de waarde hoger is dan de maxima die hierboven vermeld staan moet u de rechten en belastingen over de totale waarde van het artikel betalen.

gepubliceerd op 24/03/2016

naar boven